MARMORSALEN, OSLO (Nettavisen): Regjeringen ber Folkehelseinstituttet allerede nå vekte folketallet i kommunene høyere ved distribusjon av vaksine. Det betyr for eksempel at Oslos andel kan øke sin andel av vaksinene fra rundt 9 til 13 prosent.

Samtidig åpner regjeringen for å endre vaksinestrategien mot en geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Her ber FHI forberede dette.

- Vi legger stor vekt på FHIs anbefaling og ber FHI forberede arbeidet med å forberede en geografisk skjerfordeling, sa helseminister Bent Høie på tirsdagens pressekonferanse.

En mulig omfordeling av vaksineleveranser vil tidligst være mulig å få på plass fra uke 10 og 11, ifølge Folkehelseinstituttet.

Av praktiske årsaker vil en eventuell geografisk skjevfordeling av AstraZeneca-vaksinen tidligst være mulig fra uke 10, og fra uke 11 for mRNA-vaksinene.

- Kan være en tredje bølge

Høie pekte tirsdag på at Norge igjen ser en økning i smitten og flere lokale smitteutbrudd.

- Dette kan være begynnelsen på en tredje bølge der den nye virusvarianten vil dominere. Vi har sett det i flere land, sa Høie på pressekonferansen.

- Dette er ikke tiden for å vente og se. Det er tiden for å reagere raskt, understreket han.

- Mandat til å endre fordelingsnøkkel

Høie pekte på at vaksinestrategien skal bidra til å bringe oss tilbake til hverdagen. Noen områder av landet har hatt høyere utfordringer med å slå ned smitten enn andre. Han understreket at situasjonen raskt kan endre seg og at prioriteringen av de mest sårbare har vært det viktigste til nå.

- I dag får Oslo 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom vi endrer til fordeling etter folketall , får Oslo rundt 13 prosent. FHI har allerede mandat til å endre denne fordelingsnøkkelen. Jeg forventer at en slik endring kan skje i løpet av kort tid, sa Høie.

Onsdag fikk regjeringen den foreløpige anbefalingen fra FHI på spørsmålet om geografisk skjevfordeling.

Folkehelseinstituttet har anbefalt anbefaler endringer, men undestreker at det er betydelige dilemmaer knyttet til å endre strategien.

- Vil ikke ha effekt på smittespredningen

At enkelte bydeler i Oslo og noen kommuner i Viken får en større andel av vaksinedosene, vil ikke ha effekt på smittespredningen, ifølge helseministeren.

– En geografisk skjevfordeling nå vil ikke ha effekt på smittespredningen og vil derfor ikke føre til at kommuner som får mer vaksine, kan lette raskere på tiltakene, sa Høie.


Ny vaksinestrategi

  • Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få korona vaksine.
  • Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.
  • Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.
  • Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.
  • I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.
  • Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.
  • Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.
  • Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

(Kilde: NTB)


Les også: Oslo vurderer å endre vaksinestrategi

Les også: Ahus oppjusterer beredskapen – flere koronapasienter trenger intensivbehandling

Les også: FHI fryktet 30.000 korona-pasienter. Nå har 318.000 fått vaksine. Hvorfor stenger vi likevel ned?

Les også: De siste koronatallene fra Sverige 2. mars