Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen avfeier kritikk av asylretur til Russland

Regjeringen forsvarer at asylsøkere sendes til Russland, mens UDI-ansatte, jurister og organisasjoner mener praksisen er i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen ser på Russland som et såkalt trygt tredjeland som asylsøkere kan returneres til.

– Det er ingen grunn til å mene noe annet enn det, sier hun til NTB.

– Hvis man begynner slik, gjør man seg til overdommer over ganske mange land som er ansett for å være velregulerte demokratier. Det har ikke jeg tenkt å gjøre, sier hun.

Også utenriksminister Børge Brende (H) avviser innvendingene.

– Det er fremlagt en stortingsproposisjon, der disse spørsmålene er redegjort for. Et helt klart flertall på Stortinget har vedtatt dette, sier han til NTB.

Brende sier han tar kritikernes «synspunkter til orientering», men at regjeringen har trukket sine konklusjoner.

– Ikke godt nok

Bakgrunnen for kritikken er regjeringens asylinstruks fra november i fjor. Den åpner for ikke å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som kommer til Norge etter opphold i Russland. Asylsøkere som har hatt opphold i et trygt tredjeland, skal få avslag på sin søknad, ifølge instruksen.

Men fredag skrev norske Amnesty, Norsk organisasjon for asylsøkere og Den norske Helsingforskomité et brev til FN hvor de tok opp sin uro.

Den nye praksisen er ikke i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, ifølge Helsingforskomiteens assisterende generalsekretær Gunnar Ekeløve-Slydal.

– Det russiske asylsystemet er ikke godt nok til at vi kan forutsette at alle som returneres, får beskyttelse hvis de trenger det, sier han.

Også innad i Utlendingsdirektoratet (UDI) er det de som mener praksisen er i strid med folkeretten. NTB omtalte torsdag et internt debattinnlegg fra en UDI-ansatt som anfører nettopp dette.

Les også: Asylinstruks skaper uro i UDI

– Ikke umulig å søke asyl

Kritikerne peker på at instruksen i praksis gjør det umulig å søke beskyttelse i Norge, fordi det ikke gjøres unntak for korte opphold som turistvisum. Det pekes på at det ikke finnes direkteflyginger til Norge fra land som Syria, Eritrea eller Iran.

– Med andre ord vil en asylsøker nødvendigvis ha oppholdt seg i et trygt tredjeland på et eller annet tidspunkt, framholder UDI-saksbehandleren.

Frp-lederen er ikke enig i at det nå i praksis blir umulig å søke asyl i Norge.

– Nei, det blir det ikke. Norge er tydelig på at vi skal ta vår andel og våre forpliktelser. Men det betyr ikke at vi skal ta alt, sier Jensen.

Ap og Sp skaffet regjeringen flertall for instruksen, mens Venstre og KrF stemte mot den. Men både Ap og Sp forutsetter at instruksen og norsk asylpraksis er i tråd med internasjonale forpliktelser.

Instruksen skal være vurdert av jurister både i Justisdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Sendte hjem syrere

I brevet fra organisasjonene til FN vises det til at Russland ved flere tilfeller har utvist mennesker som risikerer forfølgelse.

– Det er eksempler på at russiske myndigheter har sendt ut personer til det krigsherjede Syria, skriver de, med henvisning til en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fra 2014 hvor det fremkommer at tolv personer er sendt tilbake til Syria.

– UNHCR er alvorlig bekymret for denne praksisen, som nekter syrere som kommer, tilgang til landområdet og en asylprosess. Tvangsreturer og hjemsendelse av asylsøkere må umiddelbart opphøre, skriver UNHCR.

Russland opplyste imidlertid i rapporten at retur til Syria ikke var mulig.

Ifølge brevet ble Russland nylig dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for å ha nektet tre syrere rett til å søke asyl.

Les også: 31.145 søkte asyl i Norge i 2015

(©NTB)