Regjeringen ber utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre.

– En liberalisering av innvandringspolitikken, sier Frps Sylvi Listhaug til NRK.

Mandag kveld sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut et høringsnotat i forbindelse med et forslag som innebærer at utlendinger med lang oppholdstid i Norge kan få oppholdstillatelse. Regjeringen vil ha en midlertidig endring i utlendingsforskriften.

– Å få oppholdstillatelse vil være positivt for den enkelte, som blant annet vil få mulighet til å arbeide og forsørge seg selv, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland fra Høyre.

I forslaget heter det:

«Regjeringen har nå besluttet å innføre en engangsløsning som innebærer at det i en begrenset periode vil være mulig å få oppholdstillatelse for utlendinger som i utgangspunktet har plikt til å forlate landet, men som innen 1. oktober 2021 vil ha oppholdt seg her i mer enn 16 år, og som da vil ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.»

Det betyr at en person som er 47 år og har vært i Norge i 18 år, vil kunne søke om opphold. Det samme vil en person som er 35 år, men som har vært 30 år i landet, forklarer NRK.

Det er noe Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug er lite begeistret for.

– Høyre var tydelige da Fremskrittspartiet gikk ut regjering og sa at de ikke skulle liberalisere innvandringspolitikken. Så ser vi nå at man stanser returen av personer som har vært lenge i Norge, og som har fått avslag på søknaden. Det er en liberalisering av politikken som jeg er veldig skuffet over.