Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen dropper at voldsforbrytere skal få hjemmesoning

- Vi opplever å ha fått noen kritiske spørsmål til dette, så det har vi rett og slett tatt ut, sier justisminister Monica Mæland til Nettavisen.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) raste mot regjeringen etter at de foreslo å la voldsforbrytere få hjemmesoning.

Unntakene var personer som var dømt for vold i nære relasjoner og personer som er idømt en fengselsstraff på mer enn seks måneder, eller har mer enn seks måneder igjen av soningsgjennomføringen.

Seksualforbrytere får heller ikke hjemmesoning.

Her kan du følge koronakrisen i Nettavisens direktestudio.

- Ikke noe vi foreslo med lett hjerte

Etter kritiske tilbakemeldinger valgte regjeringen å droppe den delen av forslaget som hadde rekordrask høringsfrist på ett døgn. Fristen gikk ut torsdag klokken 12.00.

- Bakgrunnen for forslaget er at vi har en situasjon knyttet til smitte og sykdom i fengslene. Vi ønsket å høre om elektronisk soning også kunne være aktuelt for personer som er dømt for vold, men opplever å ha fått noen kritiske spørsmål til dette, så det har vi rett og slett tatt ut, sier justisminister Monica Mæland til Nettavisen.

Hun understreker også at Stortinget sent i fjor vedtok å utvide gruppen som kan få hjemmesoning, men dette er ikke satt i kraft ennå. Opprinnelig var det bare voldsdømte personer som har dommer på fire måneder eller kortere som kunne få dette, eller som hadde så kort tid igjen av soningen av en dom for en annen forbrytelse.

Dette blir nå utvidet til seks måneder. Hovedregelen skal uansett være at personer som er dømt for vold skal sone i fengsel.

- Det var ikke noe vi foreslo med lett hjerte. Dette er en gruppe vi ønsker skal sone fullt ut i fengsel med frihetsberøvelse. Men fordi vi har den situasjonen vi har nå, som presser fengslene, ønsket vi å sende dette ut på høring, men det blir altså ikke aktuelt, sier Mæland.

- Når vi øker andelen som skal sone med fotlenke, og det blir færre i norske fengsler, tror jeg det vil være tilstrekkelig til å unngå smitte. Skulle situasjonen i fengslene og Kriminalomsorgen bli prekær får vi komme tilbake til hvordan vi skal løse det.

- Familie må samtykke

Til sammen var det ni instanser som sendte inn høringssvar. Blant andre voldsofre stilte seg undrende til at regjeringen foreslo å la voldsforbrytere så sone hjemme.

- To av høringssvarene vi fikk var spørrende, men ikke nødvendigvis kritiske, til forslaget. Det var blant annet ofre som ba oss om å ta hensyn, og det gjør vi.

Ikke uventet var Kriminalomsorgdirektoratet (KDI) positive til forslaget:

«Dette er et helt nødvendig tiltak for å redusere kapasiteten i fengslene slik at man kan hindre smittefare og spredning, særlig ved de enhetene hvor flere innsatte deler rom. Uten dette tiltaket så frykter KDI at smittesituasjonen i fengslene med lavere sikkerhetsnivå blir svært krevende», skriver de i sitt høringssvar.

Foreningen For Fangers Pårørende skriver følgende i sitt høringssvar:

«I den situasjonen vi er i nå er det ekstra viktig å innhente samtykke fra familien, fordi familien nå kan føle seg ekstra forpliktet til å godta soning i hjemmet.»

Norges institusjon for menneskerettigheter peker på at historikken mellom domfelte og fornærmede må gjennomgås i detalj i sitt høringssvar.

Mæland får ros for å ha snudd.

- Jeg er godt fornøyd med at justisministeren valgte å lytte. Det fortjener hun respekt for. Det viktigste er å komme frem til gode løsninger i den krisen vi står i. Det er bra for Stortinget og regjeringen, men først og fremst er det bra for voldsofre i Norge, sier Frps Per-Willy Amundsen til Nettavisen torsdag kveld.

Mæland understreker at det har vært viktig for regjeringen å hindre smittespredning i norske fengsler.

- Var det dårlig signaleffekt for samfunnet å fremme et slikt forslag?

- Jeg mener det er veldig bra at vi har mulighet for å fremme et forslag, få debatt og tilbakemeldinger, og trekke det tilbake, slik vi gjorde i denne saken. Men vi er i en spesiell situasjon og må sørge for at smitten ikke brer seg, og unngå at vi får sykdommer i fengslene og blant våre ansatte som gjør en formidabel jobb.

- Kapasitetshensyn

- Gikk lovforslaget for fort?

- Jeg mener tvert imot at det viser at det fungerer. Vi fremmet et forslag, fikk reaksjoner, og endret forslaget.

Frp påpekte til Nettavisen tidligere torsdag at det var viktig politikk for dem at voldsforbrytere skal sone i fengsel.

- Jeg anser dette som et brudd i den politiske forståelsen regjeringen har med Frp. Dette var en innstramming vi fikk gjennomslag for i regjeringen i 2017, mens jeg var justisminister, sa Amundsen.

Mælan forsikrer at det ikke var politikk som lå bak forslaget.

- Dette var rent ut ifra kapasitetshensyn for å hindre smitteutbredelse og sykdom. Det var det eneste motivet.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden