Torsdag ble det kjent at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover at strømstøtten skal økes. Det ble gjort dagen etter at det ble klart at opposisjonen vil instruere regjeringen til å ta grep i strømkrisen, og at den hasteinnkaller til et møte på Stortinget for å finne løsninger på strømkrisen. Både Høyre, Frp, SV, Venstre, Rødt og KrF har gitt støtte til hasteinnkallingen.

Presset på regjeringen til å handle i strømkrisen øker. «Handlingslammet» og «det har gått for langt», sier opposisjonen om håndteringen hittil.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys sier til Nettavisen at han mener regjeringen viser at den ikke er i stand til å ta innover seg alvoret.

– Regjeringen blir oppfattet som svak og nølende, og at den ikke er i stand til å ta de riktige og raske beslutningene når landet er i ferd med å gå inn i en formidabel krise. De famler i møte med krisen, spesielt med tanke på næringslivet, sier Fjellheim.

Les mer: Sverige får nok en billig strømdag - i Norge må vi betale nesten 20 ganger mer

– Tafatt regjering

Ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener det er tafatt av regjeringen ikke å handle.

– Denne tafattheten er kronet med at opposisjonen nå vil instruere regjeringen til å ta grep i strømkrisen. Det gjør at den ikke vil få æren for å få til en bedre strømordning, påpeker Stavrum, og legger til:

– Siden dette oppleves som en nasjonal krise, mener jeg regjeringen burde ha innkalt opposisjonsleder og kommet til en felles enighet om en pakke. Da ville den ha vist styringskraft. Nå gir regjeringen inntrykk av å være vinglete og viljeløs.

En hasteinnkalling blir avgjort av presidentskapet mandag 8. august. Men Fjellheim mener signalene fra de ulike partiene spriker i alle retninger.

– Det blir et kaos når alle skal møtes. Høyre og Ap er mest omforent. Men utover det er det veldig uklart hva Stortinget skal bli enige om.

– Kan bli høyere priser i nord

Fjellheim mener regjeringens usikkerhet på om hvorvidt de skal støtte Statnetts planlegging med å overføre kraft mellom Nord-Norge og Sør-Norge, sender signaler om at det også kan bli høyere strømpriser i nord.

– Vi ønsker ikke at hele landet skal få dette prisnivået. Ap har aller høyest oppslutning i Trønderlag og i Nord-Norge. De bør tenke seg om. Dette viser svak strategisk forståelse, sier han og legger til:

– Dette er en systemkrise, og regjeringen kommer med kortsiktige tiltak. Det viser at energipolitikken er mislykket. Velgerne fortjener en erkjennelse fra alle partiene om at det er blitt gjort feilvurderinger. Dette er en kombinasjon av arroganse og ignoranse.

Høyre med snuoperasjon

Politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell, mener regjeringen ikke har tatt strømkrisen på alvor, og at den har tatt for lang tid før den har kommet med forsterket støtteordning, energieffektivisering – og ikke minst har den vært for lite aktive i å etablere kriseforståelsen.

– Det er uforståelig hvorfor regjeringen ikke allerede i vinter innførte tiltak for å få ned forbruk og prispress, da prisene allerede var et stort problem, sier han til Nettavisen.

Han viser til at i resten av Europa gjør alt fra statsministre til lokalpolitikere alt for å spare strøm, som å skru ned innetemperaturer på vinteren og flombelysning.

– De har etablert en kriseforståelse som er helt nødvendig. Det har ikke norske toppolitikere gjort. Og det er rart, for strømrasjonering kan også bli en realitet i Norge i vinter. I stedet later vi som det ikke er noe problem, sier Ramnefjell.

Han mener Høyres snuoperasjon er et signal om at regjeringen har mistet initiativet i energipolitikken.

– Deres vurdering har nok vært at opinionens tålmodighet med regjeringene i denne saken nå er så liten, at selv om Høyre støtter regjeringen på flere viktige punkter i denne saken, velger de å støtte en ekstraordinær innkalling. Det kunne vært unngått hvis regjeringen hadde vært ute med de konkrete forslagene som den kom med nå, en uke eller to tidligere.