Torsdag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) regjeringens nye eksportsatsing, kalt «Hele Norge eksporterer».

Der ble det klart at Eksportstrategirådet i Ålesund legges ned.

Regjeringen vil i stedet bruke det «eksisterende virkemiddelapparatet» til arbeidet - i dette tilfellet næringsdepartementet.

Kom seg aldri på beina

Den forrige regjeringen opprettet Eksportstrategirådet 1. juli 2021. Ålesund ble lovet 10-15 arbeidsplasser, men rådet kom aldri ut av etableringsfasen.

En rekke stillingsannonser på nett, med søkefrist i november og desember 2021, viser at man var nær en etablering.

Rådet skulle gjøre analyser av eksportpotensialet i næringslivet, samt fremme og prioritere utvalgte eksportsatsinger.

Den nye regjeringen mener det er mer effektivt at dette arbeidet gjøres nærmere beslutningstakerne i nærings- og fiskeridepartementet i Oslo. Derfor legges rådet ned og et nytt råd - Nasjonalt Eksportråd - etableres i stedet.

Les også: Telenor teppebombes med kritikk: - Forstår at mange er opptatt av dette

Nasjonalt Eksportråd skal ikke ha egne ansatte. Styret til rådet skal bestå av de samme medlemmene som satt i styret til Eksportstrategirådet. Arvid Moss, konserndirektør i Hydro, er styreleder.

Som plaster på såret får Ålesund to arbeidsplasser på det nye kontoret til det statlige organet Eksportfinansiering Norge (Eksfin), som også får et utvidet mandat. Innovasjon Norge har fått et ansvar om å etablere 10 nye arbeidsplasser i Ålesund over tid.

– Ikke til å tro

Næringspolitisk talsperson i Høyre, Linda Hofstad Helleland, som var distriktsminister under opprettelsen av Eksportstrategirådet, reagerer på nedleggelsen.

– Det er viktig for distriktsnæringslivet å ha kompetanseklynger også utenfor Oslo, fordi det er der så mye av eksporten skjer.

– Hvorfor la dere dette til Ålesund i det hele tatt?

– Fordi det er viktig at den kulturen som er på Sunnmøre, en av Norges fremste eksportregioner, kan komme hele Norge til gode.

– Poenget var å koble den fremste eksportkompetansen langs kysten tettere på avgjørelsene og strategien rundt eksport. Da næringslivet ønsket en annen innretning på arbeidet med å fremme eksport, så var vi lydhøre, og da valgte vi å opprette dette rådet i Ålesund.

Les også: Vestre med store løfter: Skal gjøre Magnor til topp turistmål i Norge

– Det er oppsiktsvekkende at Vestre reverserer noe som næringslivet selv ba om og at Vedum mener det er smart av regjeringen å flytte Eksportstrategirådet fra Ålesund, gi det et annet navn og legge det inn under et departement i Oslo.

– Det er ikke til å tro. Det er helt på tvers av det de har lovet velgerne, sier Helleland, som kaller det en sentralisering.

– Raskere og mer effektivt

Næringsminister Vestre mener det ville tatt for lang tid før den nye etaten ville kommet ordentlig i gang.

– Kunne man ikke gjort dette arbeidet i Ålesund?

– Vi skal bygge et sterkt kompetansemiljø på eksport i Ålesund, men jeg har ikke tid til å bruke 3-5 år på å bygge opp en ny offentlig etat, slik Høyre vil.

Les også: Ap-minister Jan Christian Vestre bygger fabrikk i sårbart drikkevannsområde

– Jeg skal øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Da kan vi ikke bruke halve tiden på å bygge etat. Vi må sette i gang arbeidet, sier Vestre.

– Det er ikke mer offentlig byråkrati vi trenger. Vi har allerede tilstrekkelig med etater. Derfor finner vi en mer effektiv vei fram som frigjør mer ressurser, som vi kan bruke.

Les også: Reagerer på ny miljøvennlig fabrikk: - Ikke kødd med drikkevannet til 4000 mennesker

– Jeg er veldig overrasket over at Linda Hofstad Helleland er mer opptatt av å bygge offentlige etater enn å gjøre det som faktisk virker, legger han til.

Ordfører aksepterer det

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal fra Arbeiderpartiet sier hun har forståelse for avgjørelsen.

– Ålesund har hatt tett dialog med næringsministeren om dette. Jeg var skeptisk da han fortalte at Eksportstrategirådet, som ble etablert 1. juli 2021 i Ålesund, allerede skulle avvikles som etat.

– Men forklaringen om at dette vil bidra til forenkling av virkemiddelapparatet ved at antall virkemiddelaktører reduseres, og at det vil frigjøre ressurser fra administrasjon til programmer og ordninger for næringslivet, hadde jeg sansen for det.

– Gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet skal det fremdeles utvikles et kraftig eksportorientert miljø og eksportarbeidsplasser i Ålesund, noe som er viktig for oss lokalt, sier hun til Nettavisen.

Les også: Hadia Tajik sykmeldt på ubestemt tid

Vestre lover at regjeringen ikke har glemt Ålesund.

– Vi står ved forventningene som er skapt til eksportarbeidsplasser i Ålesund, men vi gjør det innenfor eksisterende virkemiddelapparatet.

Ser ingen ironi

Vestre påpeker at det ikke bare er snakk om å utnytte byråkratene i Oslo. Man skal også ha et sekretariat knyttet til rådet.

Her skal representanter fra næringslivet, departementene og partene i arbeidslivet bidra inn i arbeidet med eksportstrategien.

– Det betyr at NHO også stiller med kapasitet inn i det eksportsekretariatet. Det er en nyvinning innen offentlig forvaltning. Det å samarbeide på denne måten har aldri blitt gjortfør. Det gir en forankring i næringslivet, sier Vestre.

Les også: Vil ha atomkraftverk i Norge: - Må gjøre oss mindre avhengige av bandittstater

– Ser du ironien i begrunnelsen? At dere vil ha arbeidet nærmere beslutningstakerne og fagmiljøene i hovedstaden, som Høyre har blitt kritisert for å si.

– Nei, som sagt så bygger vi et sterkt kompetansemiljø i Aalesund, men vi gjør det innenfor eksisterende virkemiddelaktører. Vi trenger ikke å bygge flere offentlige etater for å flytte mer kompetanse ute i distriktene. Eksportkompetansen finnes allerede i Ålesund, og den skal vi styrke og bygge opp under.

– Det er feil at dette er en flytting av kompetanse til Oslo, avslutter Vestre.