Regjeringen foreslår tiltak mot rømming av fisk

Oslo (NTB): Regjeringen sendte onsdag en rekke forslag til skjerpet havbruksregelverk ut på høring. Målet er blant annet å redusere rømming av fisk.

- Norsk sjømatnæring har fantastiske framtidsutsikter for verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten. Havbruksnæringa er en viktig del av dette bildet. Nå tar vi nye steg mot bedre bærekraft ved å skjerpe regelverket på flere områder, blant annet mot rømming av fisk, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Forslaget til endringer i akvakulturloven planlegges lagt fram for Stortinget i vårsesjonen 2013 med sikte på at regelverket kan tre i kraft allerede til sommeren.

Ifølge fiskeriministeren styrker lovendringsforslaget miljøperspektivet i havbruksforvaltningen. Forslaget innebærer blant annet at det åpnes for å kreve obligatorisk merking av fisk, fellesansvar for næringen til å dekke kostnadene for utfisking av rømt oppdrettsfisk i prioriterte vassdrag, at myndighetene kan kreve inn avgift for miljøovervåking, klarere og til dels strengere sanksjonsregler og at Fiskeridirektoratet lettere skal kunne utveksle opplysninger med andre myndigheter som fører tilsyn med akvakulturnæringen

- I sum skal disse forslagene bidra til å redusere antall rømninger og minimere konsekvensene ved rømming. Næringa får et klarere ansvar, og tilsynet av havbruk skal bli bedre, sier Berg-Hansen. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.