KRISTIANSUND (Nettavisen): Helse- og omsorsminister Ingvild Kjerkol (Ap) forlater Atlanterhavsbyen tordag kveld - uten løfter om å gjenåpne fødeavdelingen.

Fremtiden til den vesle fødeavdelingen, som landets topp-politikere har valgt å engasjere seg dypt i, er uviss.

I februar 2021 ble Helse Midt-Norge instruert av regjeringen, etter påtrykk fra et flertall på Stortinget om videre drift. Koste hva det koste vil.

Les også: Fødekrise gir lederflukt: Toppsjefer trekker seg i protest

I Hurdalsplattformen, presentert 14. oktober i fjor, står det ettertrykkelig at regjeringen vil:

«Sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund. For å lykkes med dette, skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen. Det skal gjennomføres en medisinskfaglig vurdering av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025. Videreføring skal ikke forringe kvaliteten i helsetilbudet i regionen for øvrig. Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.»

Les også: - Vil heller bli møtt av en ambulanse på veien

Nettavisen fikk en lengre prat med Kjerkol etter at alle møter var over.

- Kjerkol, lover i Hurdalsplattformen å holde liv i fødeavdelingen i Kristiansund, sørge for tilstrekkelig bemanning der. Kommer dere til å innfri dette?

- Vi har bevilget særskilte rekrutteringsmidler til Helse Midt-Norge for å rekruttere tilstrekkelig med fagfolk til å kunne gjenåpne føden. Det lyktes man med før sommeren, men så har det skjedd ting som gjør at det ikke vurderes som faglig forsvarlig å gjenåpne etter ferien, sier Kjerkol til Nettavisen i video-intervjuet over.

Les også: - Nå må hun rydde opp!

Kjerkol understreker at det er den prekære situasjonen som ligger til grunn for hennes besøk torsdag.

- Jeg skal lytte før jeg gjør mine vurderinger om hvilke forventninger jeg skal gi til helseforetaket om veien videre.

- Her er det bevilget veldig mange millioner. Ser du det som sannsynlig at fødeavdelingen kommer til å åpne igjen?

- Det vil jeg ikke gi noen vurdering av i dag. I dag er jeg her for å lytte og så har jeg fått en sterk oppfordring om å gi fagfolkene - og ikke minst de fødende kvinnene i regionen - en avklaring.

- Men dette er jo et løfte i Hurdalsplattformen?

- Det er et punkt som vi har fulgt opp og som helseforetaket har brukt særskilte midler på for å lykkes med en gjenåpning.

Les også: Eks-ordfører (Ap) ut mot egen statsråd

Hun sier videre at det klarte de i juni, men ikke etter sommeren.

- Hvilke løfter - om noen - kan du gi etter denne dagen?

- Jeg vil være veldig tydelig på at faglig forsvarlighet og trygghet for de fødende er det som skal ligge til grunn for alle disponeringer, svarer hun.

- Er det riktig tolket at det er uvisst hva som skjer med fødeavdelingen videre?

- Det er riktig tolket at jeg skal gi en avklaring i løpet av kort tid.

Les også: Angriper Bunadsgeriljaen: - De har sin egen agenda

- Hvor pinlig er det for regjeringen hvis dere ikke klarer å innfri på dette som er nedfelt i Hurdalsplattformen?

- Det som er viktig for regjeringen, er å sikre et godt og trygt fødetilbud over hele landet.

Ikke gå glipp av: