Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen gir mer til bredbånd

Regjeringen vil bruke mer penger på bredbåndsutbygging i Norge. Næringsminister Ansgar Gabrielsen varsler økt tilskudd til Høykom-ordningen neste år.

Fredag la næringsminister Ansgar Gabrielsen frem regjeringens bredbåndsmelding. I meldingen går det frem at regjeringen vil øke bevilgningene til Høykom-prosjektet i kommende statsbudsjett.

Rask utbygging
Høykom-ordningen er en offentlig tilskuddsordning som har som mål å øke bruken av høyhastighets informasjonsteknologi. Siden oppstarten i 1999 har staten bidratt med 250 millioner kroner til ulike prosjekter i hele landet. Nå varsler Gabrielsen at regjeringen vil bruke mer penger for å få Norge tilkoblet bredbånd. Innen 2005 anslår regjeringen at mellom 85 og 90 prosent av privatbrukerne i Norge vil ha tilgang til bredbånd.

Næringsministeren mener dette er et bevis på at strategien med å la markedet selv sørge for utbyggingen har vært riktig.

- Når en stadig økende andel av befolkningen og næringslivet bruker bredbånd, åpner dette for nye markedsmuligheter for norske bedrifter. Det er positivt at prognosene nå viser at opptil 90% av befolkningen vil få tilbud om bredbånd innen 2005. Utviklingen skaper også nye muligheter og utfordringer for det offentlige. Innbyggerne vil forvente å få levere inn søknader om barnehageplass eller bestille legetime elektronisk, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen.

Bredbånds-Enoksen misfornøyd
Det er ikke alle som er tilfreds med regjeringens innsats. Senterpartiets Odd Roger Enoksen, som under sin tid som kommunalminister foreslo statlig utbygging av bredbånd, mener regjeringen skaper et digitalt forskjells-Norge.

-Det er naivt å tro at hele landet vil få tilgang til bredbånd uten at staten går inn med store pengesummer. Vi har et digitalt forskjells-Norge, og det vil vi fortsette å ha hvis regjeringen får flertall for sin bredbåndspolitikk som går ut på å overlate ansvaret til markedet . Ingen land i verden har greie å bygge bredbånd til hele folket uten statlige midler. Nå må partiene samle seg om en offensiv og rask satsing på bredbånd, ellers vil Norge forbli en umoderne bredbåndssinke, sier Sps Odd Roger Enoksen.

Enoksen mener staten må gå inn med store investeringer i bredbånd og er spesielt opptatt av at disktriktene får et godt tilbud.

Reklame

Kun 3 timer igjen: Her får du oversikt over alle salgene