Den ene milliarden kommer på toppen av de fire man allerede var blitt enige om. Engangstilskuddet til kommunene på Sør- og Vestlandet, som er ekstra hardt rammet på grunn av nedgangen i oljesektoren, er økt. Det samme er tilskuddet til bedrifter som tar inn lærlinger.

– Disse milliardene kommer på toppen av en allerede offensiv satsing på samferdsel og kunnskap. De samlede ekstramidlene på budsjettet er dermed oppe i godt over 5 milliarder kroner, sa Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten på en pressekonferanse mandag.

Les også: - Vi er blitt enige!

Bruker ikke mer oljepenger

Han er opptatt av at budsjettet fortsatt holder seg innenfor «ansvarlige rammer». Det blir ikke gjort noen endringer i oljepengebruken fra forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Da sprøytet regjeringen ytterligere drøyt 10 milliarder kroner inn i budsjettet.

Ifølge TV 2 har partene flyttet på totalt på 397 milliarder kroner i forhandlingene – innenfor den opprinnelige rammen.

De samlede utgiftene til staten, når revidert nasjonalbudsjett er formelt vedtatt, anslås dermed til rett over 1.259 milliarder kroner.

Ytterligere 150 millioner

Støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre framhever at de har fått økt det opprinnelige forslaget fra regjeringen på 250 millioner kroner i engangstilskudd til kommunene på Sør- og Vestlandet med 150 millioner kroner.

Hans Olav Syversen (KrF) sa på pressekonferansen i Vandrehallen i Stortinget mandag at det avgjørende har vært tiltak som kan gi rask effekt.

– Engangstilskuddet er oppe i 400 millioner kroner, som i stor grad vil gå til det private næringslivet. De får klare prosjekter, rehabilitering og investeringer som kan virke raskt, sa Syversen.

400 millioner til vedlikehold

Kommunene på Sør- og Vestlandet får 400 millioner kroner ekstra til vedlikehold av bygg og anlegg for å bekjempe ledigheten.

– Det vil bety forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF).

– Ekstraordinært vedlikehold i kommunene virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og sparer oss for utgifter i fremtiden. Det hindrer ikke nødvendig omstilling og det kan reverseres raskt når økonomien går bedre. Derfor mener KrF at denne satsingen – rettet mot kommuner på Sør- og Vestlandet med høy ledighet – er riktig medisin. Det var også erfaringen fra finanskrisen, sier Syversen.

Les også: Oslo-byråd reagerer på tiltakspakke til Sørvestlandet

400 nye studieplasser

Dessuten er det avgjørende for kampen mot ungdomsledigheten at vi har blitt enige om økt lærlingtilskudd og flere studieplasser, mener Syversen.

I alt 400 nye studieplasser skal etableres.

– Vi har fått gjennomslag for å øke lærlingtilskuddet ytterligere med 2.500 kroner per kontrakt, slik at unge med yrkesfag lettere kan komme inn i arbeidslivet. Vi er også glade for at de fire partiene er enige om å etablere 200 studieplasser på Sør- og Vestlandet og 200 studieplasser innen IKT og helsefag, sier han.

Les også: Slagsvold Vedum: - Regjeringen setter 1000 arbeidsplasser i spill

Ingen endring i oljepengebruk

Venstre lyktes ikke med sitt krav om å redusere oljepengebruken i årets reviderte nasjonalbudsjett.

Regjeringen la i sitt reviderte budsjett opp til å trappe opp oljepengebruken med ytterligere vel 10 milliarder kroner, noe Venstre var klar på at de mente var altfor mye da de gikk inn i forhandlingene.

Da den endelige avtalen ble presentert mandag, var det imidlertid ikke kuttet en eneste oljepengekrone fra budsjettet.

– Det har ikke stått på Venstre. Vi la på bordet en helt reell innsparings- og omprioriteringsliste for å få ned oljepengebruken. Jeg beklager at vi ikke klarte å bruke denne anledningen til å sende ut et viktig signal om at det er for lettvint å hele tiden ty til mer oljepengebruk, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik til NTB.

(©NTB)