Torsdag formiddag ble Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 lagt fram. Kulturdepartementet ønsker å øke NRKs tilskudd med 86 millioner kroner, til 6088 millioner.

NRKs økonomidirektør Andreas Norvik er forberedt på at NRK må effektiviseres ytterligere, også det kommende året.

– Økningen på 1,4 prosent er lavere enn forventet lønns- og prisvekst, og lavere enn den generelle mediestøtten blir økt med. Statsbudsjettet gjør at neste år blir mer krevende enn vi har blitt vant til de siste årene, sier Norvik til Nettavisen.

– Dere kan vel ikke være fornøyde når tilskuddet økes slik det gjør?

– Personlig hadde jeg forventet at økningen ville ligge tettere opp mot lønns- og prisveksten. Statsbudsjettet legger opp til en annen vekst enn SSB og Norges Bank. Det er et godt stykke unna, og vi må effektivisere driften vår mer. Det blir krevende, svarer Norvik.

I årene 2024–2026 vil NRK-tilskuddet justeres i tråd med pris- og lønnsveksten, skriver Kulturdepartementet på sine nettsider.

Må kutte flere årsverk

Under forrige kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, kuttet NRK minst 600 årsverk.

NRK har tidligere hatt krav om å effektivisere seg med en halv prosent hvert år. De tror at effektiviseringen vil fortsette også fremover også under den nye kringkastingssjefen, Vibeke Fürst Haugen.

– De siste ti årene har vi totalt sett kuttet mange hundre årsverk. Å effektivisere litt, er en del av det vi gjør. Det vil vi gjøre i 2023, 2024, 2025 og 2026, sier økonomidirektør Norvik.

Norvik er imidlertid ikke bekymret for om NRK vil greie å oppfylle samfunnsoppdraget sitt, tross nedskjæringene.

– Det har gått bra og vil gå bra framover. Vi skal fortsette å levere på oppdraget vårt.

Vil sikre NRKs nærvær i hele landet

I forbindelse med framleggingen av det foreslåtte statsbudsjettet, har kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen uttalt seg om NRK.

Hun sier at NRK har en viktig rolle for folk hver eneste dag.

– Regjeringen vil sikre NRK som en allmennkringkaster med sterkt nærvær i hele landet. Derfor viderefører vi hovedlinjene i NRK-oppdraget, og sørger for at de får de rammene som trengs for å opprettholde og videreutvikle tilbudet i den kommende perioden.

Les også

At Borten Moe ønsker å frata studenter uten søkkrike foreldre denne muligheten er hårreisende

Foruten tilskuddet til NRK, foreslår regjeringen også å bevilge 400 millioner kroner i produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier, 40,3 millioner kroner til samiske aviser, 22,2 millioner kroner til lokale lyd og bildemedier og 21,5 millioner kroner til innovasjon og utvikling.

Totalt sett vil det dermed bli bevilget like over 6,5 milliarder kroner i tilskudd til norske medier i 2023, dersom regjeringens forslag blir vedtatt.