Tirsdag ble det kjent at regjeringen formelt foreslår endring av foreldrepermisjonen for å øke pappakvoten betydelig.

Endringen medfører ifølge regjeringen en tredeling, der mødre og fedre får 15 uker hver, samt 16 uker som en selv råder over.

Innføringen skjer fra 1. juli 2018.

Tar fra mor, gir til far

I dag er 10 uker forbeholdt far, og de ekstra fem ukene tas fra dagens felles- og mødrekvote.

- Vi vil sikre foreldrene like muligheter for tid med barnet i det første leveåret, samtidig som vi tar hensyn til frihet og fleksibilitet for den enkelte familie. Det er bra for barnet og for likestillingen i hjemmet. Vi legger frem en historisk likestilt foreldrepengeordning som er en av verdens beste, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Aner ikke om kvinner vil bruke mer ubetalt permisjon

Selv om endringen er begrunnet med likestilling, er det i dag forholdsvis vanlig at mødre velger å være hjemme med barnet under fedrepermisjonen, og gjerne frem til barnet begynner i barnehage.

Det finnes derimot ingen statistikk eller forskning som viser hvor mange mødre som velger denne ordningen.

- Uttak av ulønnet permisjon for mødre er ikke med i foreldrepengestatistikken fra NAV og er ikke med i våre undersøkelser av fedrekvote heller, sier prosjektrådgiver ved Institutt for samfunnsforskning Christina Stoltenberg til Nettavisen.

- Har ikke forutsetning til å anta

Likestillingsdepartementet opplyser til Nettavisen at de ikke aner hvordan utvidelsen av pappakvoten vil påvirke mødres bruk av ubetalt permisjon:

- Barne- og likestillingsdepartementet har ikke forutsetning til å anta hvordan mødres uttak av ulønnet permisjon vil endres med økning i kvotene, men hvis fedrekvoten endres fra 10 til 15 uker vil det gi fedre styrkede rettigheter til å være hjemme med barnet i småbarnsperioden, skriver departementet i en e-post.