OSLO (Nettavisen): Mandag er byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), gjesteredaktør i Nettavisen.

Et tema mange er opptatt av i hovedstaden, er opptaket til videregående skole.

I dag er det karakterbasert, og konkurransen har aldri vært tøffere enn i år.

Studiespesialisering på Elvebakken videregående hadde tøffest inntakskrav, med en nedre karaktergrense på 5,2 etter første opptak for å komme inn.

Dagens byråd har satt ned et utvalg som skal se på alternative modeller for å utjevne forskjellene. Det skal presenteres på nyåret.

Les også: Skolebyråden er bekymret for elevenes helse

- Vi klarer ikke å tilby like type utdanning

- Mange 10. klassinger og deres foreldre lurer på hvordan opptaket blir hvis man går bort fra karakterer. Hva kan du si, Raymond Johansen?

- Vi har en del problemer i Oslo knyttet til opphopning av elever med samme type bakgrunn og utfordringer på en del av skolene, sier Johansen - og fortsetter:

- I tillegg har vi stykkprisfinansiering, det vil si at pengene følger elevene, og på de svakere skolene slutter flere, så da forsvinner pengene og gir skolene enda flere utfordringer. Det er også et problem.

På den andre enden av skalaen er skolene med «5-er-elevene», som har mye ressurser, hvor få slutter og det er lite problemer.

- I de viktige årene klarer vi i realiteten ikke å tilby alle lik utdanning, og mange blir demotiverte og faller fra.

Les også: Hvorfor strupe valgfriheten for Oslos elever, Raymond Johansen?

- Ikke enkelt

Raymond Johansen sier de leter etter egnede modeller:

- Dette er ikke enkelt. Vi har satt ned et kommunalt offentlig utvalg, for å prøve å finne en modell som verken er rent karakterbasert og ikke rent geografisk. Så får vi se, da. Jeg ser det kan være styrker og svakheter med forskjellige inntaksregler, så jeg er ikke bestemt på dette. Men dagens ordning er ikke god nok, vi må gjøre noe.

- Så du kan si at det vil bli en endring fra dagens ordning, hvis dere får bestemme?

- Dagens opptak er karakterbasert, og vi vil få tre-fire ulike modeller å se på. Vi skal hente inn kunnskap på det, det er komplisert. Så må vi ta det derfra.

- Svært alvorlig at regjeringen griper inn

Men det kan hende han blir overkjørt i denne saken:

- Nå har regjeringen kommet med et forslag om at det på statlig nivå skal være karakterbaserte opptak i Norge. Hvis de går for det, vil ikke vi som vet hvor skoen trykker, som vet hva problemene er, få anledning til å utrede dette. Det synes jeg er veldig alvorlig.

- I tillegg skjer det midt en kommunevalgkamp og reduserer betydningen av valget 9. september, tordner han.

Les også: Vil innføre fritt skolevalg i hele landet

22. august i år sendte Kunnskapsdepartementet to alternative forslag til fritt skolevalg på høring:

  1. Fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg - altså valg mellom minst to skoler.

  2. Fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.

- Utmerket skole

- Det at vi i Oslo har en skole som Elvebakken hvor nedre inntaksgrense er 5,2 - hva synes du om det?

- Elvebakken er en aldeles utmerket skole, men det betyr at det absolutt bare er de aller flinkeste elevene som kommer inn der. Problemet er verken den eller de skolene med høyest inntak. Problemet er de åtte andre skolene hvor man svært ofte har mindre ressurser og elever med langt lavere karaktersnitt sammen, uten anledning til å sette inn flere ressurser.

Johansen maner til å se det store bildet:

- Noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre, er å lose flest mulig elever gjennom skoleløpet.

- Er glad høyresiden innser problemet

- Høyresiden sier nettopp at de vil se på den økonomiske modellen, slik at det økonomiske gapet reduseres?

- Høyresiden sier så mye rart, de har både holdt ved stykkprisfinansieringen, som de så på som «manna fra himmelen», i tillegg til det karakterbaserte opptaket. Men jeg er veldig glad for at høyresiden innser at vi har problemer og er villig til å justere dagens ordning.

- Det blir ikke et rent geografisk opptak

- Enkelte hevder at elevene vil «stå mindre på» hvis man går bort fra inntak basert på karakterer. Hva vil du si til det?

- Det skal ikke være et rent geografisk opptak. Så det å ha gode karakterer og være motivert skal fortsatt bety noe. Det å lære noe i seg selv, må jo også bety noe for de mest motiverte elevene, reflekterer Johansen - og gjør det klinkende klart at:

- Jeg vil ikke redusere vitebegjærligheten og stå-på-viljen hos veldig mange elever. Det skal vi unngå at skjer. Derfor er jeg også usikker på hvilken modell som er å foretrekke, sier Johansen.

- Kan du bekrefte at det ikke blir inntak etter «loddtrekning»?

- Det er typisk argument for å hindre en diskusjon. Det virker superbanalt med loddtrekning. Jeg er ikke tilhenger av loddtrekning, men det er en avsporing av en viktig debatt, sier han.

- Ikke fritt når det er basert på karakterer

- Så hvorfor kommer det argumentet opp?

- Forslaget er nevnt i en kontekst som er mye mer sofistikert enn som så, det vil i så fall dreie seg om et uttrekk etter at du har kommet med noen ønsker.

Johansen sukker:

- Dette er like dumt som å snakke om at dagens ordning er et «fritt skolevalg». Det er fritt for dem med gode karakterer.

- Men det er jo fritt i den forstand at alle elever påvirker sine egne skoleresultat og konkurransen blir deretter?

- De som av ulike grunner sliter og ikke klarer å få «5» i snitt, får kanskje bare tildelt en skole. Så kan man si «det er deres egen feil», men det er mer sammensatt enn som så. Dessuten - det er mange svake elever som hadde blitt motivert av å gå sammen med elever på et høyere nivå enn deg selv, sier Johansen.

- Det er en «vinn-vinn-situasjon» for alle, tror han.

- Er det noe de elevene som bare går sammen med flinke medelever går glipp av, mener du?

- Ja, jeg tror det. Det er veldig spennende å være sammen med elever med mer ulik bakgrunn.

Han fremhever særlig en gruppe jenter:

- Mange innvandrerjenter fra Groruddalen begynner på toppskoler i byen, det er veldig bra, men mange av dem ville vært det uansett vært motivert - de vil bli leger og advokater og legger et løp deretter.

- Det skal lønne seg å ha gode karakterer

Raymond Johansen synes det er viktig å få frem at 15-16-åring er ulikt motivert og utviklet i den alderen.

- Jeg er redd for at ulikhetene forsterkes når skolesystemet blir som i dag. Jeg tror det er bedre med klasser som er bredere sammensatt, men jeg vil altså se kritisk på dette for det er mye som fungerer med dagens modell.

Og hvis noen skulle være i tvil:

- Det skal lønne seg å ha gode karakterer. Det er ikke noen grunn til å skape noen usikkerhet rundt det. De flinke elevene kommer til å klare seg bra og få sine ønsker oppfylt og så er det spørsmålet om vi klarer å dra opp enda flere. og det er vi helt avhengig av. Vi trenger å få flere i arbeid.

- Varsellampe på varsellampe

- Mange av de beste skolene fungerer veldig bra, men det er varsellampe på varsellampe på at frafallet blir for høyt på de skolene med svakeste elever.

- Mener du dagens ordning bidrar til å skape klasseskiller i Oslo?

- Ja, det vil jeg si. Skolen reproduserer i veldig stor grad den sosiale lagdelingen som fins i samfunnet. Har du foreldre med høy utdanning, er det lettere for deg å få gode karakterer.

Og tilsvarende:

- Er du gutt og ikke kommer fra en akademisk bakgrunn, øker sannsynligheten for at du får dårligere karakterer. Vi har statistikk på dette. Det er ikke noe nytt, heller.

- Men meter på bokhyllene hjemme har betydning for elevenes læring, og det må vi politikere ta høyde for, avslutter byrådslederen.