Hensikten med Bagdad-besøket til statssekretær Pål K. Lønseth mandag var å diskutere mulighetene for å sende mulla Krekar tilbake til hjemlandet.

- Vi fortsetter anstrengelsene med å få returnert mulla Krekar til Irak. Det er viktig for meg å få møtt irakiske myndigheter for å holde trykket på dette arbeidet oppe, sier statssekretær Pål K. Lønseth (Ap) i Justisdepartementet.

Den norske regjeringen ønsker å sende Krekar tilbake til Irak så fort som mulig «når det er mulig uten fare for henrettelse eller umenneskelig behandling», ifølge en pressemelding. Det formidlet Lønseth også til Iraks justisminister Hassan Al Shari og viseutenriksminister Labeed Abbawi i møtene i den irakiske hovedstaden mandag.

Vellykket returavtale
Irakiske myndigheter har tidligere uttalt at de ikke kan gi slike garantier, og ville heller ikke gjøre det denne gangen.

- Men jeg opplever at vi har samtaler som kan bringe oss videre mot en løsning som vil sette Norge i stand til å returnere Krekar, sier Lønseth.

Rundt 440 personer returnerte frivillig til Irak fra Norge i 2012. Det utgjorde 25 prosent av alle frivillige returer fra Norge. Det er ikke bra nok, mener statssekretær Lønseth, som vil ha større mulighet til å hjemsende irakere med tvang.

- Returavtalen vår fra 2009 står ved lag. Vi er enige om at vi fremdeles skal fokusere på arbeidet med frivillig retur til Irak, men at Norge også trenger den muligheten som ligger i avtalen om tvangsretur. Det arbeidet har vært meget vellykket, sier han.

Vil reise
Krekars advokat, Brynjar Meling, synes det er rart at regjeringen reiser til Bagdad for å diskutere hjemsendelse til Kurdistan, ettersom Kurdistan er et autonomt område, og kaller Lønseths reise for ressurssløsing.

- Det er åpenbart ressurssløseri når man reiser dit for å diskutere noe som man på forhånd vet svaret på, sier han til Nettavisen.

Selv ønsker den omstridte mullaen å reise tilbake og har en lavere terskel for når han kan reise hjem enn det norske myndigheter kan godta.

- Det er omstendigheter i Kurdistan som nok kan kalles uoversiktlige, med flere grupperinger som deler makten i de ulike områdene. Dersom min klient for eksempel får garanti fra én av dem om at han er under deres beskyttelse, så vil han stole på det og reise hjem når han slipper ut av fengsel i Norge, sier Meling.

I mars 2012 ble Krekar dømt til 5 års fengsel for å ha drapstruet Erna Solberg. Dommen er nå anket til høyesterett.