Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen, det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

- Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Les mer: Gigantisk flaskehals ved polutsalget

Endringene trer i kraft ved midnatt natt til mandag 25. januar.

- Innfører innreiseforbud

Lørdag kveld opplyser Sveriges innenriksminister, Mikael Damberg, at Sverige kommer til å innføre et innreiseforbud fra Norge om kort tid. Det skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

- Avgjørelsen kommer til å bli tatt i løpet av kort tid, sier Damberg.

Tidligere lørdag har de svenske Folkhälsomyndigheten gått ut med nye råd: Alle svensker som har vært i Norge de siste to ukene oppfordres til å teste seg og gå i karantene i minst syv dager, det skriver Expressen.

Dette er de nye reglene i Norge

  • Det blir strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner som har særskilt unntak fra innreise- og smittekarantene. Hovedregelen vil nå være at disse personene skal teste negativt for SARS-CoV-2 med testmetode PCR før de begynner å jobbe. Testen skal tas tidligst tre døgn etter ankomst til Norge. I akutte situasjoner hvor det ikke er tid til å vente på PCR-svar, kan personen begynne å jobbe etter å ha testet negativt med hurtigtest samme dag som arbeidet skal gjennomføres.
  • Unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser oppheves frem til 31.01. Innen da vil regjeringen gjøre en ny vurdering.
  • For personer som skal jobbe på fartøy i norsk havn, skal PCR- test benyttes ved testing ved utgang av karantene.
  • Det blir skjerpet krav til innreisekarantene for militært personell. Karantene kan gjennomføres i grupper på 5 personer, men Forsvaret ved Forsvarets Sanitet kan i enkelte tilfeller beslutte at flere personer kan inngå i gruppen, likevel begrenset til inntil 30 personer.
  • Dagens unntak fra innreisekarantene for pendlere som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland, og som testes hver syvende dag, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt utenfor Sverige og Finland 10 døgn før ankomst.
  • Unntaket fra karanteneplikt for personer som krysser grensen for gjennomføring av samvær mellom barn og foreldre eller der personer er invitert av norske statlige myndigheter av utenrikspolitiske grunner skjerpes. Det stilles krav om testing 3 døgn etter ankomst for å få unntak fra karantene i arbeidstiden eller skoletiden. Det gis ikke lenger unntak i fritiden. Samvær med barn kan gjennomføres i karantenetiden.

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing. For personer som ankommer med fly, kan testen være tatt i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid på første del av flyreise. Flyreisen kan være direkteflygning til Norge eller sammenhengende flyreise til Norge med mellomlandinger på andre flyplasser.