Beslutningen om utenlandsforbindelse blir utsatt, ifølge Aftenposten og flere andre medier. I stedet vil regjeringen sette ned en form for arbeidsgruppe som skal se nærmere på spørsmålet, ifølge opplysninger Dagens Næringsliv har fått.

Etter det NTB erfarer vil regjeringen nå sette i gang med et havvindprosjekt som ikke omfatter omdiskuterte hybridkabler, men i stedet med en såkalt radiell forbindelse, det vil si kun tilknyttet Norge.

Det er foreløpig to havområder som er aktuelle for utbygging med vindturbiner. Utsira Nord ligger like utenfor Haugesund. Sørlige Nordsjø 2 ligger lenger sør og vil bli mer samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom det knyttes til utlandet med en hybridkabel, ifølge Statnett.

Regjeringens havvindplaner skal lanseres på en pressekonferanse klokka 13.15, med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til stede.

25. januar gikk NHO, Norges Rederiforbund og LO ut og ba regjeringen starte havvind-utbyggingen før det er for sent.

Det er knyttet stor spenning til såkalte hybridkabler, som kan bidra til å eksportere norsk havvindkraft til utlandet. Senterpartiet er blant dem som er svært skeptiske til dette.