Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen må bruke 870 millioner kroner ekstra på uføre

Mange går over fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

- Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til uføretrygd i 2018 med 870 millioner kroner, skriver regjeringen i en melding.

Uføretrygd blir dermed blant de enkeltstående største endringene i Revidert statsbudsjett 2018.

Les også: Vil bruke 12,6 millioner for å få flere ut av NAV-køen

- Økningen skyldes at anslaget for gjennomsnittlig antall mottakere i 2018 er økt med om lag 4 500 mottakere til om lag 322 400 mottakere, sammenlignet med saldert budsjett. Det skyldes hovedsakelig en høyere overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd i andre halvdel av 2017 og så langt i 2018, skriver regjeringen.

Samtidig som antall uføretrygdede går opp, går gjennomsnittlig utbetaling end.

- I motsatt retning trekker en nedjustering av anslaget for gjennomsnittlig ytelse per mottaker, der mesteparten skyldes redusert anslag for gjennomsnittlig grunnbeløp i 2018, sammenlignet med det som ble lagt til grunn i saldert budsjett.

Samtidig som pengebruken på uføre økes, senkes samtidig pengebruken til AAP. Til sammen har regjeringen nedjustert AAP-potten med 1002 millioner kroner.

- Lavere anslag for grunnbeløp i 2018 bidrar også til å trekke utgiftsanslaget ned, skriver regjeringen.

Les også: Pensjonister kan få arbeidsledighetstrygd

Kommentarer til denne saken