- Vekst i folketall og trafikk, miljøutfordringer og folks behov for rask og effektiv pendling til og fra jobb og fritidsaktiviteter, er viktige utfordringer som må løses bedre. Regjeringen legger derfor opp til at det skal satses mer på kollektivtrafikk enn noen gang. Slik innleder regjeringen den nye

«Handlingsplanen for kollektivtransport: Sterkare og meir heilskapleg satsing»

En rask titt på planen avslører følgende vinnere:

Bybanen, Fornebubanen og superbusser
Statlige tilskudd til fylkeskommunene for utbygging av infrastruktur for lokal kollektivtransport som dekker 50 prosent av investeringskostnadene i de fire største byene. Prosjektene som er aktuelle for tilskudd er Fornebubanen i Oslo og Akershus, Bybanen til Åsane i Bergen og nye "superbuss-løsninger" i Stavangerregionen og Trondheims-området.

Ringeriksbanen blir Intercity
Kraftig togsatsing: Utbygging av Intercity-strekningane på Østlandet, der Ringeriksbanen blir inkludert som en fjerde IC-strekning. Utvikling av de andre banene nær de største byene. Bedre rutetilbud, med økt kapasitet, flere avganger og nye tog på flere banestrekninger.

Skattelette til pendlere
En mulig endring i skattereglene, slik at en ikke lenger skal skatte av den fordelen en har i de tilfellene der arbeidsgiveren betaler for kollektivtransport til og fra arbeidsstedet.