- Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med en revisjon av ungdomsreaksjonene. I den forbindelse vil også bruken av øvrige reaksjoner, herunder ubetinget fengselsstraff, behandles, svarer justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Svaret kommer etter spørsmål fra Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, som ønsker at regjeringen skal reversere endringer i straffeloven fra 2012, slik at det blir lettere å dømme ungdom til ubetingede fengselsstraffer.

Justisministeren påpeker i svaret at Norge er bundet av FNs barnekonvensjon som blant annet sier at fengsling av barn «bare benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig tidsrom».

En skuffet Amundsen mener at justisministeren gjemmer seg bak internasjonale konvensjoner, og at det er stort handlingsrom innenfor de internasjonale lovene, som gjør det mulig å straffeforfølge kriminelle under 18 år.

Les også: Politiet gir ungdomskriminalitet skylden for voldsøkning i Oslo

Evaluert straffemetoder

I 2014 ble nye straffereaksjoner som ungdomsstraff og ungdomsoppfølging innført. De nye reaksjonene har blitt evaluert i denne rapport fra Nordlandsforskning i 2019, og peker på flere utfordringer ved de nye straffereaksjonene.

Blant annet krever straffereaksjonene motivasjon og selvdisiplin fra de domfelte, noe de i mange tilfeller ikke har. Det tar også for lang tid fra lovbrudd blir begått til straffegjennomføringen starter.

«I tillegg mangler tiltak som kan gi behandling for rusproblemer, psykiske problemer og volds- og aggresjonsatferd» skriver statsråden, og varsler altså en revisjon av reaksjonene.

Du kan lese hele spørsmål og svar her.

Økt ungdomskriminalitet

I januar offentliggjorde Oslo politidistrikt statistikk som viser at unge voldsutøvere fører til en økning i antall voldssaker i Oslo. Uten økt ungdomskriminalitet, ville voldskriminaliteten gått ned.

Les også: Regjeringen vurderer oppholdsforbud for gjengkriminelle i Oslo