Den planlagte strømforbindelse mellom Skottland og Norge, NorthConnect, som etter planen skulle ha 1.400 megawatt i kapasitet, er nå ferdig konsesjonsbehandlet.

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

– At den ville vært lønnsom er ikke grunn nok

Aasland sier i en pressemelding at det er viktig for regjeringen å sikre at Norge har et kraftsystem som til enhver tid oppfyller de grunnleggende målene med kraftforsyningen.

– Vi trenger effektkapasiteten i vannkrafta og vil ikke utsette den for ytterligere eksport. Etter min vurdering tilsier konsekvensene av å etablere en ny utenlandskabel at det ikke gis konsesjon til prosjektet, sier energiministeren.

Tidligere har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vurdert det til at NorthConnect-kabelen ville være samfunnsøkonomisk lønnsom.

I pressemeldingen skriver regjeringen at selv om prosjektet fortsatt skulle være samfunnsøkonomisk lønnsomt, er ikke det alene tilstrekkelig til at det bør gis konsesjon.

Vedum: – Var et eksperiment

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til NTB at med avslaget er en ti års kamp nå er over.

– Dette var et eksperiment som Høyre og Frp satte i gang, at de skulle bygge en privat eksportkabel for strøm. De endret loven som gjorde at det kunne bli mulig å bygge kabelen da de kom inn i regjeringskontorene i 2013.

Han sier kabelen skulle ha private og til dels utenlandske eiere, og det de skulle tjene penger på, var prisforskjellen mellom Norge og Storbritannia.

– Nå har vi avslått søknaden, og det eventyret – eller marerittet – som startet for ti år siden med Frp i spissen er avsluttet, sier Vedum.

Frp kaller det spill for galleriet

Fremskrittspartiet skriver til Nettavisen at de anser regjeringens avslag som et spill for galleriet. Energipolitisk talsperson Terje Halleland mener regjeringen burde ha sagt nei til kraftkabelen lang tidligere.

– Vi hadde forventet at regjeringen tok et klart standpunkt i denne saken mye tidligere. Men i kjent stil virker Arbeiderpartiet og Senterpartiet mer opptatt av å føre en kraftpolitikk som skaper uforutsigbarhet for industrien og landets strømkunder, sier Halleland.

Han mener det måtte en kraft- og strømpriskrise som snart har vart i to år før regjeringen viser et snev av handling,

– Dette fremstår som et spill for galleriet og vil ikke redusere de høye strømprisene folk og bedrifter blir møtt med hver eneste dag under rødgrønt styre, sier Halleland.

Venstre raser: – Ideologiske skylapper

Også Venstre reagerer på at regjeringen har avvist konsesjonen til NorthConnect, men de mener på sin side at kabelen bør bygges.

– Det er mange vindkraftprosjekter på gang i Skottland, og strømkabelen vil kunne bidra til lavere priser og bedre forsyningssikkerhet i Norge. Det er tydelig at regjeringen er blendet av ideologiske skylapper i denne saken, sier Ane Breivik, Venstres representant i Stortingets finanskomité.

Hun tar til orde for at behandlingen av NorthConnect-konsesjonen har vær en ren skinnprosess der utfallet var bestemt på forhånd.

– Avgjørelsen om å avvise konsesjonen er ikke basert på kunnskap. Tvert imot så fremstår dette som et desperat utspill i forkant av Senterpartiets landsmøte, sier Brevik

Hun sier at det ikke er tiden for å isolere Norge fra resten av energimarkedet.

– Norge trenger mer samarbeid med andre land, også om utbygging av strømnett. Det vil bidra til økt energisikkerhet, mindre unødvendig nedbygging av norsk natur og støtte opp om samarbeidet vi har med våre viktigste allierte i EU og Storbritannia.