Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen stanser støtte på en halv million til Islamsk Råd

Kulturdepartementet stopper utbetalingen av et ekstra tilskudd til Islamsk Råd Norge på 484.000 kroner. Begrunnelsen er at rådet ikke har ansatt noen i en ny stilling i sekretariatet.

Islamsk Råd Norge (IRN) ble orientert om avgjørelsen torsdag, etter at det i et møte 31. august kom fram at rådet så langt verken har ansatt noen eller utlyst en ny stilling i sekretariatet, ifølge Kulturdepartementet.

Økningen i driftstilskudd ble ifølge departementet økt for å «styrke IRNs sekretariat for å bedre kunne imøtekomme de oppgavene organisasjonen skal ivareta».

– En forutsetning

– Det er en forutsetning for driftstilskuddet at IRN ivaretar sine oppgaver som paraplyorganisasjon for muslimer, at rådet kan fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

– Likedan er det en forutsetning at IRN ivaretar sine oppgaver som brobygger og dialogpartner for andre tros- og livssynssamfunn. Jeg forutsetter at dette kommer på plass i løpet av høsten, fortsetter hun.

Styret trakk seg

I begynnelsen av juni i år trakk styret i Islamsk Råd Norge seg. Ifølge Aftenposten skjedde det i protest mot at rådet ikke ville gå med på oppsigelse av generalsekretær Mehtab Afsar.

Kulturdepartementet opplyser at det gjenstående tilskudd til Islamsk Råd på 166.000 kroner vil bli utbetalt om kort tid. Denne støtten ble holdt tilbake fordi kulturministeren ville ha en bekreftelse på at styret var lovlig valgt.

Ifølge Islamsk Råd Norge skal det holdes et ekstraordinært årsmøte 15. oktober for å velge et ordinært styre fram til årsmøtet i mars 2017. (©NTB)