I statsråd fredag vedtok regjeringen å stramme inn i ekteskapsloven for å gi barn bedre vern mot ekteskap.

I dag er det 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. Nå vil 18-årsgrensen også gjelde de som på vigselstidspunktet ikke hadde noen tilknytning til Norge.

­- Vi mener at ingen barn i Norge skal være gift. Derfor strammer vi inn ekteskapsloven slik at vi gir det samme vernet for barna som innvandrer til Norge. Å gifte bort barn er en skadelig praksis som Norge og verdenssamfunnet aktivt må kjempe mot, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Regjeringen viser til at Norge med lovendringen følger opp verdens bærekraftmål om å avskaffe all skadelig praksis som barneekteskap, tidlig ekteskap og tvangsekteskap.

Les også: Høyre-komité foreslår å forby ekteskap mellom søskenbarn

Noen unntak likevel

Det foreslås imidlertid noen unntak, med henvisning til de menneskerettslige og EØS-rettslige forpliktelsene. Dersom partene har blitt voksne, eller dersom sterke grunner taler for at ekteskap, kan ekteskap inngått med barn likevel anerkjennes.

Det er statsforvalteren som skal behandle søknader om dette.

- Jeg mener dette vil sikre større grad av en helhetlig og effektiv saksbehandling, og bidra til en spisskompetanse på feltet. Statsforvalteren har allerede denne oppgaven i saker med tilknytning til Norge, sier Ropstad.

Les også: Gravid asyl-barnebrud (14) er blitt avhørt av politiet

Instruert av Stortinget

Det er tre år siden Stortinget instruerte regjeringen til å legge fram lovendringer som kan bekjempe problemene med barn som sendes ut av landet for å bli giftet bort til en eldre slektning, såkalte barnebruder, skrev Vårt Land i mars.

- Det ser ikke ut til at regjeringen mener det er særlig viktig å hindre at jentebarn giftes bort til mye eldre menn, uttalte stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) til avisen.