Senterpartiet og Arbeiderpartiet har i dag nedsatt et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt. Utvalget skal også se nærmere på hvordan personer utsatt for overgrep blir ivaretatt, både i hjelpeapparatet og gjennom en eventuell straffesak, melder regjeringen i en pressemelding.

– Det er fortsatt et stykke igjen før vi kan si at det ikke er tabu rundt dette. Selv om vi er kommet langt på likestilling, og det er mer fokus på integritetskrenkende kriminalitet, så må vi ikke gi opp kampen, det er fortsatt veldig mange igjen å hjelpe, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

– Sist gjennomgang av voldtektsfeltet var for 14 år siden. Det er nå behov for å utvikle nye tiltak som kan forhindre voldtekt, sikre rettsikkerhet for ofre, heve kvaliteten i etterforskningen, og vurdere tiltakene vi allerede har, legger hun til.

Utvalget skal blant annet drøfte årsakene til voldtekt og grunnen til at få anmelder.

– Voldtekt kan ødelegge liv. Det er viktig at voldtekter blir anmeldt, og de som blir utsatt for en voldtekt kan være trygge på at de blir ivaretatt på en god måte. Regjeringen vil prioritere vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep høyere i hele straffesakskjeden, det vil si fra anmeldelse til dom, sier Enger Mehl.

Mehl sier at voldtekt og seksuell vold er et prioritert område for regjeringen.

– Dette er et forferdelig viktig område. Voldtekt og seksuell vold har store virkninger, ikke bare for enkelte, men for samfunnet også. Det at vi har en fare for seksuell vold og voldtekt, påvirker jo også hvordan mange kvinner oppfører seg og hvilke valg de tar, sier hun.

Økningen i antallet saker kan tyde på at det er behov for å målrette den forebyggende innsatsen i større grad, melder regjeringen.

– Vi vil derfor jobbe videre for å forebygge at voldtekter skjer. Både kultur, holdninger og behandlingstilbud til overgripere er blant faktorene utvalget skal utrede nærmere, skriver de.

Det nye voldtektsutvalget skal ledes av kommuneoverlege i Sandefjord, Ole Henrik Augestad.

Utvalgslederen beskriver voldtekt som et folkehelseproblem. Han minner om at det er store mørketall på området.

– Er det flere seksuelle overgrep nå enn før? Og er det andre aldersgrupper som er mer involvert nå enn før? Det vet vi ikke helt sikkert. Det er store mørketall, og det må vi hele tiden ha med oss, og tenke at det vi ser, er det helt åpenbare, sier Augestad.

Utvalget skal spesielt se på grupper som kan falle utenfor, som minoriteter og personer med funksjonshemninger. De skal prøve å finne tiltak og forebygging som favner om hele samfunnet.

– Også de som vi ikke kjenner helt til, og som vi kanskje ikke møter på overgrepsmottakene, sier han.