Norge og Storbritannia ble i vår enige om å videreføre retten til å fiske i hverandres soner i tilfelle Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen er nå signert.

Den innebærer at dersom Storbritannia går ut av EU 31. oktober, uten en overgangsavtale, så vil norske fartøy likevel få adgang til britisk sone ut året.

Storbritannia vil respektere kvotene som er avtalt mellom Norge og EU.

(©NTB)