Se Høie redegjøre for vaksineutsettelsen:

- FHI har kommet med sin anbefaling. Helseinstituttet mener at den må tas ut av vaksineprogrammet på grunn av risikoen for sjeldne men svart alvorlige bivirkninger, det sier helseminister Bent Høie under pressekonferansen.

Regjeringen mener det ikke er et godt nok grunnlag for å konkludere om vaksinen bør brukes eller ikke.

Helse- og omsorgsministeren opplyser at Norge utsetter avgjørelsen om bruken av vaksinene fra AstraZeneca og Janssen.

Bekymret for bivirkninger

- Jeg er i likhet med FHI bekymret for bivirkningene som kan komme fra vaksinen fra AstraZeneca. Jeg er også bekymret for en utsettelse av vaksinering og hvilke konsekvenser det kan få for gjenåpningen av det norske samfunnet. Regjeringen mener derfor vi ikke har godt nok grunnlag nå for å trekke en endelig konklusjon til at vaksinen skal trekkes ut av det norske vaksinasjonsprogrammet nå, sier han om hvorfor regjeringen ikke vil avskrive vaksinen.

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Selv om fagmiljøene har slått fast at de sjeldne, men alvorlige bivirkningene mest sannsynlig skyldes vaksinen, mener regjeringen at det statistiske grunnlaget her i landet ikke er tilstrekkelig til å følge fagmyndighetenes anbefaling.

Høie forklarer at om vi nå sier nei til AstraZeneca kan det ha en betydning for vaksinen fra Janssen, da denne er bygget på lignende måte.

- Da kan det hende vi ikke når målet vårt om når alle skal være vaksinert, og at vi må leve under strenge restriksjoner lenger.

Regjeringen velger derfor å sette ned et ekspertutvalg som skal gjøre en helhetlig risikovurdering ved å bruke vaksinen. Utvalget skal ledes av Lars Vorland.

- Utvalget skal levere sin rapport 10. mai. Den vil inneholde en anbefaling om godkjente virusvektorvaksiner som brukes i andre land og som vil brukes i Norge, sier helseministeren.

Anbefaler avventing

- FHI anbefaler at bruk av Janssen vaksinen avventes til det foreligger mer informasjon, det opplyser FHI-direktør Camilla Stoltenberg under pressekonferansen.

- Vi tror det er lite sannsynlig at det blir aktuelt å ta i bruk vaksinen fra AstraZeneca, sier hun videre.

Direktøren sier at det avhenger av tilgangen på andre vaksiner og andre forhold.

Neste uke passerer Norge 1 millioner vaksinerte (én dose), ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland.

I uke 14 fikk totalt 163.458 personer 1. dose og totalt 11.060 fikk 2. dose med koronavaksine.