Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil avkristne Norge

Nordstrand KrF reagerer sterkt på regjeringens forslag om å omdøpe og forandre deler av KRL-faget.

NORDSTRAND: Regjeringen har sendt ut et høringsforslag hvor det foreslås å endre deler av dagens KRL-fag. De vil omdøpe faget til Religion, etikk og livssyn (RLE), skjerpe fritaksretten og likestille de forskjellige religionene i undervisningen.

Bakgrunnen for dette er fjorårets dom fra Den EuropeiskeMenneskerettsdomstol (EMD) som i fjor sommer fastslo at KRL-faget stred mot menneskerettighetene.

Ulike oppfatninger

I pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet heter det at "endringene vi foreslår skal utgjøre en helhet som sikrer at skolene gir kunnskap om religioner og livssyn på en objektiv måte med vekt på likeverdig behandling av dem".

Tedd Urnes, leder i Nordstrand SV, gir sin fulle støtte til sitt regjeringsparti:

Mangel på kunnskap fører til fordommer som igjen fører til konflikt. For å forhindre dette må skoleelevene få innsikt i alle de forskjellige religionene, påpeker Urnes.

Haakon Brænden, nestleder i Nordstrand KrF og medlem av bydelsutvalget, frykter derimot at forandringene i KRL-faget kan ha en negativ samfunnspåvirkning:

Det er et feilspor å ville erstatte denne verdiformidlingen med en slags nøytral informasjon hvor alt er like gyldig. For, der alt er like gyldig, blir fort alt likegyldig, sier Brænden.

Vil avkristne Norge

Haakon Brænden er skuffet over Regjeringens forslag:

Forslaget er mer et uttrykk for Regjeringens behov for å avkristne Norge enn å respektere menneskerettighetene. I Regjeringens forslag til ny lovtekst utraderes kristendommen og referansen til vår tusenårige kristne kulturarv.

Dette avvises av Nordstrand SVs leder Tedd Urnes:

Det stemmer ikke. Brænden svarer på vegne av et parti som vil fremme en bestemt religion. Det er tross alt derfor KrF eksisterer, understreker han.

Han understreker at saken ikke er behandlet i lokallagsstyret enda, men at han støtter regjeringens høringsforslag.

Underskriftskampanje

Krf-leder Dagfinn Høybråten har varslet om underskriftskampanjer for å forhindre lovendringen. Brænden forsikrer om at Nordstrands lokallag vil være behjelpelige om kampanjen blir en realitet:

Nordstrand KrF er positive til en landsomfattende underskriftskampanje for å stanse Regjeringens forslag, og vil støtte denne dersom den gjennomføres.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken