STOVNER, OSLO (Nettavisen): Mandag var det åpen høring i rådhuset i Oslo etter flere måneder med negative medieoppslag som går på problemer med ungdomskriminalitet.

Oslo øst har spesielt vært rammet. De siste månedene har det vært skrevet om trusler om skyting og steinkasting mot Natteravnene på Vestli, i tillegg til flere volds- og skyteepisoder (se faktaboks lenger nede).

Barne- og likestillingsminister ser alvorlig på problemet.

- I mange tilfeller har foreldrene gitt opp barna sine fullstendig. Det finnes ungdommer som har vokst opp i familier med rus, vold og psykiatri. De ha gjerne vært utsatt for vold og overgrep selv. Da vokser de opp og blir som de blir, sier Hofstad Helleland til Nettavisen.

- Pålegg for foreldre

I mai ble en rapport utarbeidet av SaLTo lagt frem. Den viste at ungdomskriminaliteten i Oslo øker. SaLTo er en samarbeidsmodell for Oslo kommune og politiet for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Det kom også frem at det i hovedstaden er cirka 150 unge kriminelle gjengangere.

- Vi må gå inn og hjelpe disse ungene. Enten må de tas fra familiene ellers må vi gå inn og hjelpe foreldrene til å ta bedre vare på barna sine. Vi må gå inn tidligere i risikofamiliene. I de familiene hvor vi ser at det er vanskelig må vi vurdere å gå inn med andre hjelpetiltak og rett og slett pålegge foreldrene å motta hjelpe.

Les også: Oslo-skoler vil ha adgangskontroll og kameraovervåking

Fredag ettermiddag var justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og Hofstad Helleland på politistasjonen på Stovner for å få en orientering om hvordan de skulle jobbe videre med bekjempelse av den økende ungdomskriminaliteten.

- Det er jo noen som ikke ønsker hjelp, men vi kan ikke sitte og se på at barn utvikler en kriminell adferd uten at noen griper inn, sier Hofstad Helleland bestemt.

- I de familiene hvor det er tung rus, vold og barn utsettes for omsorgssvikt vil vi jo prøve å gå inn og hjelpe barna til å bli i familien så lenge som mulig. Der hvor det ikke lenger er mulig må vi ta barna ut. I familiene vi ser i mange tilfeller er det gått så langt som at de ikke har noe å stille opp med. De har sviktet barna altfor lenge, mange av dem. Da må vi hjelpe.

Her kan du kontakte Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Har ikke tilstrekkelige virkemidler

De mange negative medieoppslagene den siste tiden har åpenbart fått regjeringen på offensiven. En irritert og stresset justisminister erkjenner at virkemidlene hans politimannskaper har i dag ikke er tilstrekkelig. Dette skjer på Waras vakt.

- Oslo-politiet sier de virkemidlene de har som går på ungdomsoppfølging og -straff, og som krever samtykke fra ungdommene, ikke virker mot nye typer ungdomskriminelle. Dette har vært et problem spesielt det siste året, sier Wara til Nettavisen.

- En del av virkemidlene vi har i dag, som fengsel for de mest alvorlige ungdommene, eller ungdomsoppfølging, er ikke tilstrekkelig. Det fører til at noen faller mellom to stoler. Vi trenger derfor et tilbud, en straff, en institusjon eller andre maktmidler, for å få problemungdommer bort fra gaten.

Les også: Raymond Johansen: Folk skal føle trygghet både i Holmenkollen og på Holmlia

Tidligere fredag hadde finansminister og Frp-leder Siv Jensen sin politiske halvårlige oppsummering. Hun var tydelig på at hun ønsker å innføre et oppholdsforbud for gjengkriminelle i områder hvor kriminalitet har funnet sted.

Justisminister Wara er langt fra like tydelig, og er vag i lovnader om mer ressurser i 2019 til politiet i Oslo til å bekjempe ungdoms- og gjengkriminalitet.

- For å få ungdommene bort fra gaten må vi enten bruke ungdomsfengsel eller andre institusjoner. Budsjettet for 2019 er ennå ikke ferdig. Dessuten offentliggjøres det på et bestemt tidspunkt. Men jeg kan si at politiet i Oslo får mer ressurser.

Justisministeren ønsker ikke å si noe om hva han legger i begrepet «mer ressurser».