Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen vil fjerne særfordeler for flyktninger

Legges frem for statsråd onsdag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) strammer grepet om folketrygdloven:

– Det er ikke rettferdig at innvandrere skal kunne få bedre betingelser enn andre, sier Jensen.

Det betyr at de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven i all hovedsak oppheves.

- Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier Jensen.

Fredag la regjeringen frem perspektivmeldingen som slår fast at flere av oss må i jobb i årene som kommer.

Les også: Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen

– Å gi flyktninger gode arbeidsinsentiver oppmuntrer dem til å stå på egne ben og styrker integreringen i det norske samfunnet. Norge skal ikke ha mer attraktive ytelser enn andre land, forklarer hun.

- Vi skal sende et tydelig signal om at i Norge så forventes det at du lærer språket, kommer deg i arbeid og står på egne ben.

Les også: - Innvandrermenn «koster» fire millioner kroner mer enn norskfødte menn

Hovedtrekkene i regjeringens forslag som legges frem onsdag er:

  • Innføre et botidskrav på fem år for kontantstøtte.
  • Heve botidskravene for ytelser som allerede har slikt krav fra tre til fem år.
  • De fleste av særordningene for flyktninger i folketrygden oppheves. For flyktninger over 67 år og uføre flyktninger erstattes disse bestemmelsene med ordningen med supplerende stønad.
  • Mindre justeringer i lov om supplerende stønad: Samlet tillatt utenlandsopphold i løpet av stønadsperioden på ett år reduseres fra 90 til 45 dager, og å øke NAVs adgang til å kalle inn mottakerne til møte fra to til fire ganger per stønadsperiode.


Forslagene ble sendt på høring i 2016.

Milliardbesparelser

Frp opplyser til Nettavisen at innstrammingene vil spare folketrygden for vesentlige beløp.

Det første hele året vil besparelsen være på i underkant av 175 millioner kroner. I det lengre perspektiv ventes samlede innsparinger å ligge et sted mellom 3,0 og 5,1 milliarder kroner.

- Urimelig og urettferdig

Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg sier til Nettavisen at han håper forslagene går gjennom.

- Tror du KrF og Venstre gir grønt lys for dette?

- Jeg håper de er konstruktive og ser at dagens ordning er urimelig og urettferdig, sier Wiborg.

- Økt barnefattigdom

Nettavisen har vært i kontakt med Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) for en kommentar til forslagene.

- Det som bekymrer meg mest er at dette kan føre til økt barnefattigdom fordi flyktninger kommer over på ordninger uten forsørgertillegg, sier Austenå til Nettavisen.

- Mange vil også rammes av de mister kontantstøtten i sårbare år. Vi vet mange kvinner fra Somalia sliter med å komme seg ut i arbeidslivet. Dette går utover barna, og det er svært beklagelig, sier hun.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken