Med dagens ordning er det lov for både trygdemottakere, samt deres ektefeller og barn, å bo og motta tillegg i utlandet. Dersom regjeringens forslag blir vedtatt, vil det fra 1. juli 2020 bli et krav om at både den som mottar tilleggene, samt ektefelle og forsørgede barn, må være bosatt i Norge.

Regjeringen håper innstrammingen vil hindre tvangsekteskap og hindre familier å sende barn på koranskoler.

– Vi ønsker å begrense trygdeeksport generelt, men dette er også noe vi har sett på i forbindelse med handlingsplan mot sosial kontroll, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Regjeringens innstramming gjelder bare selve forsørgingstillegget til alderspensjon, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad og tiltakspenger.