Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil straks sende ut et nytt forslag på høring som som vil overføre mer makt fra staten til kommunene. Som en bieffekt kan det gi en ekstra boost til byggenæringen når korona-krisen er over.

- Vi ønsker å gi kommunene mer makt. Vettet er jevnt fordelt i dette landet, og det er de som sitter lokalt som vet hvor skoen trykker, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til Nettavisen.

Les også: Kommunene får en kvart milliard i koronatilskudd

Fratar staten myndighet i bygningssaker

- Det vi foreslår er å fjerne fylkesmannens mulighet til å overprøve kommunens skjønn i saker som kun har lokal interesse. Staten skal ikke legge seg opp i dispensasjoner for garasjer , uthus, plattinger eller om en ønsker å øke antall etasjer i et bygg med en eller flere etasjer. Det bør kommunen styre, sier Astrup.

Rent konkret vil terskelen for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven bli senket. Det er i dag et krav i loven at kommunene bare kan gi dispensasjon hvis fordelene er klart større enn ulempene. Samtidig vil Fylkesmannens adgang til å overprøve kommuners skjønn fjernes helt for lokale saker. Heller ikke domstolen kan overprøve i lokale saker.

- Vi får mange tilbakemeldinger om at fylkesmennene går for langt i å overprøve lokale vurderinger. Staten skal bare bry seg om saker der det er regional eller nasjonal interesse, sier Astrup.

Vil fjerne storebror

Utgangspunktet er gjerne følgende problemstilling: Kommunene har laget en reguleringsplan, og en utbygger ønsker gjøre endringer som går utover den overordnede planen. En må da søke dispensasjon som kommunen så kan velge å akseptere.

- Man risikerer i dag at fylkesmannen kan overprøve dette vedtaket, og si at fordelen ved å for eksempel bygge en etasje ikke er nok til å oppveie for ulempene.

Han tror denne saken vil bli svært godt tatt imot i kommunene:

- Mange lokale politikere vil nok glede seg stort over at staten nå lar kommunene få styre mer av den lokale utviklingen, sier Astrup.

Nettavisen har vært i kontakt med kommunenes egen interesseorganisasjon KS, som ikke kunne kommentere saken før de har gått nærmere gjennom det i forbindelse med høringsruden.