Avisen har fått avslag på en begjæring om innsyn i en rapport fra regjeringens egne «hodejegere». Høyesterettsjustitiarius er landets fjerde høyeste embete i rang etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

– Allmennheten har en åpenbar interesse i rådgivernes vurdering av søkerne for å legge til rette for en opplyst debatt om hvem som bør utnevnes, sier professor Johan Giertsen ved juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen.

Det samme mener Dag Michalsen, som fra nyttår er dekan og øverste faglige leder for det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo:

– Høyesterett er en institusjon av så stor samfunnsmessig betydning at man bør tillate stor offentlighet rundt både prosessen og søkerne, sier han.

Offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har skrevet brev til Anders Anundsen med krav om at rapporten offentliggjøres, skriver VG.

Arnfinn Bårdsen (49) er en av søkerne som vurderes. Han sier til avisen at han ikke har noe imot at vurderingen offentliggjøres. Åtte personer har søkt stillingen som ny justitiarius i Høyesterett. Seks er ifølge VG med til sluttrunden. De seks er: Hans Petter Graver, Torill Marie Øie, Anders Ryssdal, Jens Edvin Skoghøy, Arnfinn Bårdsen og Karl Arne Utgård.

Justitiarius Tore Schei går av 29. februar, og hans etterfølger skal utnevnes av Kongen i statsråd.