*Nettavisen* Nyheter.

Regjeringspartiene snur i blålyssaken

Foto: (Øst-Norge Tollerforening)

Først styrte regjeringspartiene blålysene rett i søpla. Nå ønsker de full utredning av tollernes fanesak.

27.05.11 14:06

Regjeringspartiene i Stortinget har snudd i spørsmålet om tollerne skal få blålys på utrykningsbilene eller ikke. Nå sier saksordfører for blålyssaken i Stortinget, Thor Lillehovde (Ap), at regjeringspartiene ønsker en utredning av saken i regjeringen.

Regjeringspartiene avviste altså hele forslaget under behandlingen i Justiskomiteen.

– Vi har ikke gått inn i detaljene i saken. Vi avviste den. I de siste alternative statsbudsjettene fra Frp så har partiet foreslått nedskjæringer i Tollvesenet. Derfor tok vi ikke dette lovforslaget seriøst, sa saksordfører Thor Lillehovde (Ap) i justiskomiteen til Nettavisen. Du kan lese komiteens merknader her.

- Hjelp av Nettavisen
Under behandlingen i Stortinget torsdag gikk regjeringspartiene derimot inn for å oversende saken til videre utredning i regjeringen. De rød-grønne avviser fremdeles de sju andre forslagene i dokument 8 forslaget fra Frp, men har altså valgt å sende over spørsmålet om blålys til regjeringen.

- Det er nesten ikke til å tro. Det er ytterst sjelden at det blir noen endringer fra justiskomiteen til behandlingen i Stortinget. Nå får saken en skikkelig behandling og det fortjener den, sier leder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund.

- Nettavisen har hjulpet oss godt på vei i denne saken, men det har også vært godt arbeid fra tollerforbundet og spesielt Øst-Norge tollerforening, sier Støtvig og legger til.

- Så vil jeg gjerne gi honnør til politikerne som har snudd i denne saken.

Nettavisen har tidligere skrevet en rekke saker om tollernes ønske om å få blålys på tollvesenets biler. Tollerne mener at dette ville bedret sikkerheten i kontrollarbeidet. I dag bruker tollvesenet røde lommelykter når biler skal stoppes.

Les egne saker: – De tror vi er landeveisrøvere og Vettskremt av tollvesenet

Tollvesenet får støtte for sitt syn fra Sverige der tollerne i 20 år har vært pålagt å bruke blålys ved kontroller. Årsaken er nettopp at svenske myndigheter mener det går på trafikksikkerheten løs hvis ikke kontrollobjekter for skikkelige signaler om å stoppe. I Sverige mener man altså at slike signaler gir man best med blålys.

Les: Avviser regjeringens blålysmotstand og Har ikke lov å stoppe uten blålys

Etter behandlingen i justiskomiteen sa leder Fredrik Støtvig i Norsk Tollerforbund at det var uheldig at saken nå dreide seg om politiske prinsipper og maktkamp.

Les: – Tar avgjørelser på synsing

Deretter skrev tollerforeningen et brev til Lillehovde der de ba regjeringspartiene om å gi blålyssaken en skikkelig behandling. Det sa Lillehovde ja til.

- Nå må noe skje i saken. Den må få prioritet og jeg regner med at Finansdepartementet nå ber om å få rapporten fra Toll- og avgiftsdirektoratet (les egen sak her red.anm.) og prioritere dette arbeidet, sier Støtvig.

Vil ha utredning
Under behandlingen i Stortinget ble det altså klart at regjeringspartiene hadde snudd i denne saken. Der gjorde Lillehovde det samtidig klart at han på ingen måte gir honnør til Frp for å ha tatt opp denne saken.

- Norsk Tollerforbund mener det er svært uheldig at blålyssaken er tatt inn i Fremskrittspartiets forslag. De viser til at de har arbeidet med den saken i over ti år. Det ønskes en grundig utredning før saken kommer til behandling i Stortinget. Jeg er også enig i at forslaget fortjener en grundig behandling, der alle sakens sider blir belyst. Derfor ber de rød-grønne partiene om at forslag nummer åtte fra Fremskrittspartiet, blir oversendt regjeringen for videre behandling, og forutsetter at Fremskrittspartiet sier seg enig i en slik behandling av dette forslaget, sa saksordfører Lillehovde under behandlingen i Stortinget torsdag.

Fremdeles skeptisk
Lillehovde uttrykte også skepsis til forslaget om blålys slik han også har gjort overfor Nettavisen flere ganger.

- Forslaget om å gi Tollvesenet anledning til å benytte blålys, er et eksempel på hvordan Fremskrittspartiet fremmer enkeltforslag, uten å se rekkevidden av forslaget. Det er etter min mening oppsiktsvekkende at forslagsstillerne ikke med et ord nevner kompleksiteten i forslaget, men ber om en forskriftsendring, uten å berøre noen problemstillinger, knyttet verken til kompetanse eller kostnader. Det nevnes heller ikke hvordan Tollvesenet skal forholde seg til at de ikke har anledning til å ta i bruk tvangsmidler. Hva mener forslagsstillerne tollerne skal gjøre etter at de har rykket ut med blålys? Skal de gis anledning til å pågripe? Er det med andre ord et ønske fra Fremskrittspartiet om at tollerne skal bli et nytt slags politi? Spørsmålet blir i så tilfelle om man trenger flere etater til å utøve samme type myndighet. Da bør også tollerutdanningen endres. Dette berøres ikke i Fremskrittspartiets forslag. Det samme gjelder kostnader ved disse endringene, som heller ikke er noe tema for forslagsstillerne.

- Blitt utredet lenge nok
Frps Morten Ørsal Johansen er glad for at regjeringspartiene har snudd, men stiller seg undrende til at saken må utredes så mye lenger.

- Da jeg hørte på representanten Lillehovdes innlegg, ble jeg litt i tvil om hva Arbeiderpartiet egentlig mener. For et oversendelsesforslag for meg er på en måte et bifall til forslaget, og at det skal jobbes videre med, men argumentasjonen til Lillehovde var stikk motsatt. Han hadde ingen sans for forslaget i det hele tatt. Han sa også at et sånt forslag vil kreve en grundig utredning. Ti år er for meg en rimelig grundig utredning. Ti år med utredninger om Tolletaten skal kunne ha utrykningskjøretøy med blålys er i grunnen en lang utredning, og det er nå en ny utredning på gang for å se om dette går an å få til. Hvor lenge mener representanten Lillehovde at de skal utrede denne problemstillingen? Nå må vi få det på bordet. Nå må det gjøres noe for å gi Tolletaten de mulighetene de har til å gjøre jobben sin, for politiet har ikke ressurser og har ikke har organisering til å kunne bistå, sier han.

Du kan for øvrig lese hele debatten rundt blålys her.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag