Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringsplattformen er klar - slik vil Støre lede landet

Her får du en oversikt over hvordan den påtroppende regjeringen skal styre Norge de neste årene.

Se hele sendingen fra Hurdal her:

HURDAL (Nettavisen): Etter to uker med forhandlinger i Hurdal, har Støre og Vedum endelig kommet frem til en plan for hvordan de skal styre landet de neste årene.

Onsdag klokken 14 la den påtroppende regjeringen fram plattformen. Nedenfor finner du en bred oversikt over de sentrale punktene.

Les også: Vedum får massiv kritikk etter Ullevål-nederlag: - Det klarte vi ikke å få til

CO2-avgiften økes

Den nye regjeringen vil øke CO2-avgiften til om lag 2000 kroner frem mot 2030.

Regjeringen forslo i 2020 å øke CO2-avgiften fra 571 kroner per tonn CO2-ekvivalenter gradvis til 2000 kroner innen 2030, slik at det koster mer å forurense.

Dette har Ap sluttet seg til, mens Sp har vært sterke motstandere. Dette er fordi de mener det vil ramme distriktene og de med lavere inntekter.

Partileder Vedum har flere ganger lovet at CO2-avgiften ikke skal økes til 2000 kroner på hans vakt.

Les også: Sp-Trygve med klart krav om bensin og dieselpris: – Det er helt uaktuelt

Vedum til Nettavisen i april: – Derfor er jeg så tydelig på det nå. Dersom vi kommer i regjering til høsten, er det helt uaktuelt å øke kostnadene for dem som kjører en bensin- eller dieselbil.

Parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB i februar: Vi kommer ikke til å være med på å øke CO2-avgiften på en slik måte at pumpeprisen øker, sa Marit Arnstad til NTB i februar.

Dette beskrives derfor som et stort tap for Senterpartiet.

Oljenæringen skal utvikles videre

Ikke overaskende vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsette å utvikle den norske petroleumsindustrien.

Det betyr at partiene vil la det ordinære konsesjonssystemet bli liggende fast. Det skal fortsatt gis tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder.

Det betyr at regjeringen vil legge til rette for et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel. De mener ringvirkninger på land skal komme hele landet til gode.

Les også: Ap og Sp lover moms på luksus-elbiler

Statlige kontorer ut på landet

Plattformen tydeliggjør at nye statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo, med mindre helt åpenbare grunner tilsier noe annet.

Veksten innenfor eksisterende statlige arbeidsplasser skal fordeles mer rettferdig mellom by og land.

I tillegg skal det gjenåpnes 20 nye tjenestesteder i politiet.

Les også: Støre letter på sløret dagen før dagen: - Ja! Ja! Ja!

Flystasjonen på Andøya reddes ikke. Det betyr at de maritime patruljeflyene flyttes til Evenes flystasjon.

Dette anses å være et stort tap for Senterpartiet, som har lovet en reversering, og fått over 50 prosent av stemmene ved de tre siste valgene på Andøy.

– Vi mener det ville vært lurt å gå en ny runde på det, men det fikk vi ikke gjennomslag for, erkjente Vedum på Hurdal.

Les også: Ap og Sp redder ikke Ullevål sykehus

Senterpartiet får EØS-gjennomslag

Senterpartiet har imidlertid fått gjennomslag for en utredning av erfaringene med EØS-samarbeidet de siste 10 årene, inkludert å utrede erfaringene fra europeiske land som har andre avtaler med EU.

Samtidig er Støre tydelig på hvor Ap står i saken:

– EØS-avtalen ligger fast. Det er helt klart - samtidig som han legger til at det ikke er noe galt med mer kunnskap.

Endringer i skattepolitikken

Skattepolitikk var noe av det som veide tyngst da SV valgte å forlate forhandlingsbordene i Hurdal.

Den nye plattformen legger nå opp til et skattesystem som de mener skal være mer sosialt og geografisk omfordelende.

Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre. Fagforeningsfradraget skal dobles og pendlerfradraget økes.

Les også: Etter SV-exit: - Nå vet vi ingenting

I tillegg vil regjeringen reduseres næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025.

Selskapsskatten skal holdes på 22 prosent gjennom hele stortingsperioden.

Oppløsing av kommuner

Solbergs valg om å tvangssammenslå kommuner, har vært roten til mye konflikt i norsk politikk. Nå kan kommunene oppløses dersom de ønsker det.

Det eneste kommunene må gjøre, er å sende søknad etter vedtak i kommunestyret innen 1. juli 2022.

Les også: Stort Sp-tap på CO2-avgift

Færre ulver

Rovdyrforvaltningen skal ikke flyttes til landbruksdepartementet, slik Senterpartiet har ønsket. Det vil forbli under klima- og miljødepartementet.

Samtidig vil bestandsmålene defineres klarere, forvaltningen skal bli mer restriktiv, og Sp har fått gjennomslag for å utrede en reduksjon i bestandsmålene på ulv og bjørn, med mål om reduksjon.

Endringer i plattformen

Det er også flere andre viktige punkter i plattformen:

 • Abortloven blir liggende fast.
 • Den nye regjeringen vil innføre gratis tannhelsebehandling til personer i alderen 19 til 21 år og innføre halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.
 • Partiene vil fryse BSU-ordningen på 27 500 kroner i året og 300 000 kroner totalt.
 • Det skal gjennomføres endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.
 • Maksprisen i barnehagen skal reduseres til prisnivået fra barnehageforliket i 2003.
 • Kjøp av nye elbiler til over 600 000 kroner vil få høyere merverdiavgift.
 • Prisen på fergebilletter skal halveres, og strekninger med under 100.000 passasjerer skal tilby gratis ferjeovergang.
 • Frislippet i drosjenæringen skal stanses.
 • Firerkravet i matematikk for lærerstudenter skal bort.
 • Nesna på Helgelandskysten skal på høyskoletilbud.
 • Statlige etater får ikke lenger benytte PR-byråer.
 • Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.
 • Støre-regjeringen vil returnere asylsøkere til trygge land utenfor Europa og la antall asylankomster påvirke hvor mange FN-flyktninger Norge tar imot.