Av Petter Gottschalk, professor, forfatter av boken Strategisk gransking. Dette er et debattinnlegg, som gir uttrykk for innsenderens meninger

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har kuttet støtten til Født Fri fordi konsulentene Eivind Buajordet Bøe, Frode Skåmo Krabbesund og Ole Jakob Øglænd i konsulentfirmaet Ernst & Young mener at stiftelsen ikke har kontroll på økonomien.

Øglænd & Co har skissert et opplegg for økonomistyring i Født Fri som egner som for virksomheter med minst to hundre ansatte. Stiftelsen Født Fri har imidlertid bare to ansatte.

Direktør Libe Rieber-Mohn i direktoratet betalte Ernst & Young 300.000 kroner for notatet i september.

Les også: Nå gjenstår bare prestisjen i Født Fri-saken

Shabana Rehman i Født Fri aksepterte ikke beskyldningene i notatet. IMDi hyret da inn konsulentene igjen for å ta til motmæle. Det kom en regning fra konsulentfirmaet 26. oktober som viste akkumulert beløp på halvannen million kroner, altså en femdobling i løpet av en måned.

Trolig har Øglænd & Co. i Ernst & Young fortsatt å jobbe for IMDi også i november. Det er derfor ikke urimelig å anta at regningen fra Ernst & Young har vokst fra tre hundre tusen til to millioner kroner i løpet av høsten. Kanskje har den steget til tre millioner før jul, fordi Født Fri vil anke til departementet, og både direktoratet og departementet er tydeligvis helt avhengige av eksterne konsulenter for å kunne håndtere klager.

Da snakker vi om en tidobling av regningen fra Ernst & Young.

Man kan spørre seg om IMDi har råd til slikt. I følge statsbudsjettet hadde IMDi driftsutgifter på 273 millioner i 2019 og antatt 293 millioner i 2020. Budsjettet er på 305 millioner i 2021. Det blir dermed 12 prosents vekst i kostnader knyttet til intern drift av direktoratet på to år.

Det står i statsbudsjettet at IMDi er «et sterkt fagdirektorat og utøvende organ for integreringspolitikken, en premissleverandør for utviklingen av feltet, og samarbeider blant annet med sektormyndigheter, kommunene og fylkeskommunene».

IMDi kan umulig være et sterkt fagdirektorat i oppfølgingen av stiftelser som får statsstøtte. Normalt skulle IMDi selv hatt kompetanse til å undersøke Født Fri. I stedet har regningen fra Ernst & Young vokst kraftig i løpet av høsten for arbeid som er blitt slaktet av en rekke fagfolk.

At IMDi har råd til slikt tilsier at IMDi’s driftsutgifter bør kuttes på statsbudsjettet for 2021.