Gå til sidens hovedinnhold

Regnskapsfører om granskningsavhør: - Det er en drittpakke. De var ute etter å ta Shabana Rehman

Regnskapsfører Magne Tangen var bisitter da etterforskerne fra Ernst & Youngs avhørte Shabana Rehman. Han mener de var ute etter å «ta» henne.

- Jeg føler at de vinklet det så negativt de kunne. Det var om å gjøre å ta Shabana på ting, selv om de hadde fått dokumentasjon på det motsatte tidligere, sier daglig leder Magne Tangen i regnskapsbyrået Exacta Services AS, til Nettavisen.

Han er regnskapsfører for Født Fri og var med da Shabana Rehman ble intervjuet av Ernst & Young (EY), som hadde blitt engasjert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å undersøke påstander om misbruk av offentlige midler i stiftelsen Født Fri, der Rehman er daglig leder.

Les også fra pressekonferansen tirsdag: Født Fri slår tilbake mot beskyldninger om underslag

- Drittpakke

Tangen opplever at den kritikken av Shabana Rehman som leder av Født Fri, inkludert rapporten fra EY, har karakter av en drittpakke. Han viser blant annet til påstander om pengebruk på «festligheter med dyre middager og mye alkohol» som påstått av en av varslerne og gjengitt av NRK.

- Det er ikke belegg for slike påstander som har kommet fra en varslene i de regnskapsbilagene som er ført. Tvert imot har det i regnskapet forekommet veldig lite av dette. EY har også i sin rapport skrevet at de ikke har funnet at selskapet har brukt midler på alkohol slik det er påstått. EY har sagt at dette ble kjøpt inn privat og betalt privat.

- Lite interessert i dokumentasjon

Tangen påpeker at EY kunne ha fått dokumentasjon på pengebruken, men virket lite interessert i dette.

- Det er regnskapsbilag som redegjør for all pengebruken i Født Fri. Vi trodde at EY ville gjennomgå bilagene, som er vanlig i slike undersøkelser. Istedenfor tok EY utgangspunkt i kontoutskrifter, sier Tangen.

Istedenfor konkluderer EY i denne rapporten med at kontrollen på pengebruken var dårlig, blant annet fordi mange utgifter ble betalt med kredittkort.

- Bruk av kredittkort reduserer muligheten for kontroll av anskaffelsens relevans, muligheten for reelle godkjenningsprosesser og for etterkontroll ved at anskaffelser ikke kan relateres til konkrete leverandører i regnskapet, skriver EY i rapporten.

Les også Erik Stephansens kommentar: Nå er det Ernst & Young og IMDi som sitter igjen med skammen

Resultatet av rapporten ble at IMDi trakk tilbake støtten til Født Fri: «Organisasjonen Født Fri har brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young. Ifølge gjennomgangen kan noen av midlene også ha blitt brukt til private formål», skrev IMDi da vedtaket ble kjent.

- Ikke vanlig revisor

– Legg merke til «kan ha», sier økonomiprofessor Petter Gottschalk når han kritiserer EYs rapport. Han mener den er preget av antagelser og en forutinntatt holdning om at Rehman hadde gjort noe galt (les egen sak).

Det var også den opplevelsen Tangen fikk, da han bisatt Shabana Rehman da hun ble intervjuet av EY-direktør Ole Jakob Øglænd. Tangen trodde at EY skulle gjennomgå regnskapet slik profesjonelle fra revisorselskaper og skatteetaten pleier å gjøre.

- Dette var noe helt annet, sier han.

Nettavisen skrev om Øglænd mandag. Øglænd er tidligere avhørsleder i politiet. Han ble sterkt kritisert for å ha tatt feil mann i en drapsetterforskning i 1999, som han ledet. Artikkelen ble fulgt opp med et innlegg av politioverbetjent Asbjørn Rachlew, som fortalte at Øglænd åpent hadde fortalt om feilene begått i etterforskningen, og at han i ettertid har bidratt til at politiets avhørsmetoder har blitt bedre.

- Ingen ny informasjon

EY og Øglænd er fremlagt kritikken fra Tangen. Kommunikasjonsjef Ole Kristian Lunde svarer på vegne av selskapet.

- Vi er overrasket over at stiftelsen velger å angripe metodikken i EYs undersøkelser fremfor eventuelt å imøtegå våre slutninger, uttaler Lunde via epost.

- Stiftelsen eier faktum og sitter på all relevant dokumentasjon til sitt forsvar og kontradiksjon. Vi har ikke mottatt noen ny informasjon eller dokumentasjon fra stiftelsen som endrer vår rapport til IMDi.

- Det vi har å si har vi skrevet i rapporten.

- En helt annen vinkling

Tangen har lang erfaring som regnskapsfører og har sittet i møter med skattemyndighetene og revisorer mange ganger, der tema har vært om pengebruken har vært lovlig eller ikke.

- Jeg har også hatt møter med EY før, men aldri opplevd noe slikt. Jeg skjønte at dette var noe annet. Dette var ikke en revisor. Han hadde en helt annen vinkling, sier Tangen.

Blant annet var Øglænd svært interessert i Rehmans konkurs i 2009.

- Det var jo ikke relevant i denne saken. Alle kan gjøre feil, men så går man videre. Rehmans økonomistyring har vært god siden konkursen i 2009, sier Tangen.

I et svarbrev til IMDi etter EY-rapporten, skriver Tangen: «Etter mitt skjønn har EY misbrukt vår tillitt grovt (...) det ble brukt det jeg vil kalle avhørsteknikker, som etter mitt syn var ufin og spydig med en del sleivbemerkninger.»

Tangen forteller at de ble spurt om ting de ikke var foreberedt på, og som ligger tilbake i tid.

- Det er ikke så lett å huske alltid, og da blir det famlende og svarene kan virke litt usikre. Så derfor kom det ofte oppfølging på en slik måte at de utvidet det de lurte på uten å være konkrete.

Han forteller også at det flere ganger ble stilt ulike spørsmål om de samme tingene, for å se om det ble svart noe annet, og spørsmål om ting som EY hadde fått god dokumentasjon på, i et forsøk på å så tvil om dokumentasjonen som var oversendt.

Fikk ikke rettet opp feil

Mer alvorlig var at referatet fra «avhøret» var feil, og at disse feilene har blitt ført videre til rapporten. Dette uten at Tangen og Rehman fikk reell mulighet til å rette opp feilene.

- Vi mottok fredag 11.9.20 et referat, som vi skulle svare på innen mandag 14.9.20. Det viste seg at referatet inneholdt såpass mye faktafeil at det var umulig å kommentere, står det i svaret til IMDi.

Feilene i intervjuet ble altså ikke rettet opp, og dermed videreført i rapporten som ble sendt til IMDi.

Tangen stiller også spørsmål ved om EY var interessert i å gi Rehman en reell mulighet til å rette opp feil. Allerede 15. september - altså dagen etter at fristen for å kommentere referatet gitt ut - mottok Født Fri utkast til EYs rapport.

Har informert Finanstilsynet

Tangen sier til Nettavisen at påstandene fra EY er så grove at han har sendt en redegjørelse til Finanstilsynet og ønsker dem velkommen hvis de ønsker kontroll.

- Vi er tross alt et autorisert regnskapsbyrå og har våre standarder. Man kan ha feil i bilag, men hadde vi gjort alt det som hevdes i rapporten, så hadde det vært gjort en dårlig jobb fra vår side, sier han og legger til.

- Her er alt dokumentert. Ingen penger har gått til private formål eller noe slikt.

Under pressekonferansen tidligere denne uken, fortalte Født Fris advokat, advokat Harald Stangenæs, at de forsøker å få EY til å utlevere lydopptakene av Øglænd intervju med Rehman, slik at de kan bevise det de mener er uakseptable avhørsmetoder, og at hun ble sitert feil.

EY vil ikke utlevere opptakene. Født Fri har derfor gått til domstolen for å få tilgang til bevismaterialet.

- Vi har blitt nektet lydopptak av avhørene av personverngrunner. Det må i så fall gjelde personvernet til granskerne, sa advokat Strandenæs under pressekonferansen tirsdag.

Feilene

Blant feilene i avhørs-referatet, var en angivelig uttalelse fra Shabana Rehman om at hun skulle ha reist til London på Født Fri sin regning for å få på A-ha konsert.

Dette sa hun hun selvsagt aldri, sier Tangen.

- Tvert imot ble det fortalt at dette kom opp etter at reisen var bestilt til London og at billettene var gratis, og at det ble ikke belastet Født Fri på noen måte, står det i Tangens redegjørelse om opplevelsen med EY-granskingen.

Flere personer og selskaper har blitt identifisert som såkalt «nærstående» som har fått penger fra Født Fri for utførte tjenester. Blant disser er Exacta Services AS, fordi Tangen også er regnskapsfører for Rehmans selskap Wanted AS.

- Exacta Services AS er ikke nærstående til Rehman. Exacta Services AS som er et autorisert regnskapsførerselskap, regnskapsfører for Født Fri hvor Shabana Rehman er daglig leder og Wanted Production (NUF) som er eid av Shabana Rehman, skriver han i sin redegjørelse.

- Stygt

Også oppholdet til Shabana Rehman og komiker Zahid Ali på Son Spa blir omtalt som av «privat karakter» av EY. Det blir påpekt at Rehman og Ali kjøpte «dagpakke» til Spa. Tangen påpeker at «dagpakke» i dette tilfellet ikke var knyttet til spa-avdelingen men konferanse-avdelingen.

- Disse to er nære kolleger som begge er gift på hvert sitt hold. De møttes i Son, som er mellom der de bor. Å insinuere at dette møtet var av «privat karakter» er stygt, sier Tangen.

Født Fri er nå i dialog med IMDi og håper at beskyldningene blir ryddet opp i, og at støtten kommer tilbake.

Kommentarer til denne saken