*Nettavisen* Nyheter.

Regnskapssmell i GGS

Seismikkselskapet Global Geo Services (GGS) må nedjustere resultatet i 2002 med nær 80 millioner kroner, etter samråd med revisor, på grunn av endrede regnskapsprinsipper. Aksjen har vært suspendert i hele dag

19.05.08 01:11

- GGS har besluttet å modifisere prinsippene for inntektsføring av selskapets seismikksalg. Endringen gjennomføres med virkning for regnskapsåret 2002. Den negative regnskapsmessige effekten er ca 56 millioner NOK. Endringen har ingen likviditetsmessig effekt, heter det i en børsmelding.- De inntektene som med dette ikke inntektsføres i 2002, vil sannsynligvis kunne inntektsføres i 2003 og 2004 i tråd med leveringen av prosesserte data. Deler av disse inntektene vil bli inntektsført allerede i første kvartal 2003, heter det videre.- I samråd med revisor (Ernst & Young) har GGS besluttet å modifisere prinsippene for inntektsføring av selskapets


seismikksalg. Bakgrunnen er at det foreligger problemstillinger både med hensyn til manglende levering innenfor avtalte tidsfrister og at det har tatt lenger tid enn forventet å få de nødvendige tillatelser slik at leveringene av seismikk kan foretas. På denne bakgrunn har GGS besluttet å både endre regnskapsprinsippene med hensyn til inntektsføring og regnskapsføringen av posten utsatt skattefordel, heter det videre.Når det gjelder det siste punktet, har GGS kommet til at man utifra en konservativ vurdering kommet fram til selskapet ikke bør balanseføre utsatt skattefordel, noe som har en negativ effekt på ca. 23 millioner i 2002.GGS har vært suspendert fra børsen i hele dag, i påvente av denne meldingen.- GGS har til nå inntektsført salg i tråd med ferdigstillelsesgraden av innsamlet seismikk. Ferdigstillelse er definert utifra innsamlet mengde seismikk. Inntektsføring utifra ferdigstillelse har vist seg lite hensiktsmessig for avsluttede prosjekter. GGS har derfor besluttet å inntektsføre salg for avsluttede prosjekter i tråd med leveringsgraden og ikke ferdigstillelsesgraden av seismiske data. Denne modifikasjonen innebærer at salgene vil bli inntektsført først etter at de aktuelle data er prosessert og levert, heter det.- Endring av prinsippene for inntektsføring har sammenheng med at PC-2000 har strukket seg over lang tid i en region som har vært preget av politisk uro. Det har derfor gått lengre tid fra seismikken var ferdig innsamlet til dataene er leveringsklare, enn det GGS først trodde. På denne bakgrunn er det riktig å endre inntektsføringsprinsippet fra ferdigstillelsesgrad til leveringsgrad, heter det.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.