Gå til sidens hovedinnhold

Rehman-skandalen: Kontrollen med pengebruken i frivilligheten er ikke god nok

Stiftelsen Født Fri, som er ledet av Shabana Rehman, har misbrukt offentlige midler på spa-opphold, Apple-produkter og reiser mener gransker. Kontrollen må skjerpes.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Denne uken ble det altså kjent at Stiftelsen Født Fri, som siden 2017 har mottatt i overkant av 15 millioner i statlig støtte, skal ha brukt midler i strid med formålet.

Det er revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) som har foretatt en granskning av stiftelsen Født Fri som konkluderer med at midler er brukt i strid med formålet. Granskningen er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Lenke til rapporten fra EY finnes her.

Misbruket består i dyre reiser til utlandet, spa-besøk, restaurantregninger og store beløp til mobiltelefoner med mer. Dette hevdes i granskningsrapporten å være av privat karakter. I tillegg skal nære slektninger av ledelsen vært ansatt i sommerjobb i stiftelsen.

Les også: Shabana Rehman sier rapport er full av feil

Imdi mener dette er så grovt misbruk at statsstøtten er stoppet med øyeblikkelig virkning. I granskningsrapporten blir Imdi anbefalt å politianmelde forholdene som er avdekket.

Eierløse stiftelser svært utsatte for misbruk

Født Fri er organisert som en stiftelse. Et forhold som gjør stiftelser ekstra utsatte for misbruk er at det ikke er noen eiere som passer på. Stiftelser er eierløse.

Dermed finnes det i utgangspunktet ingen i nærheten av stiftelsen som har en økonomisk interesse av å passe på pengebruken.

Dem som skal tilgodeses etter stiftelsens formål sitter som regel langt unna stiftelsen - uten noen mulighet til å kontrollere at ting går riktig for seg.

Leilighet gjør tyv heter det. I en stiftelse vil det være fristende for ledelse og styre å forsyne seg selv av kassen når kontrollen er svak. Å forsyne seg selv kan innebære alt fra litt for høy lønn og goder for jobben som gjøres, til direkte underslag. Slike handlinger vil spenne over en akse fra kritikkverdig til kriminelt.

Les også: Norges anonyme superstjerne er søkkrik: Setter alle pengene i banken

Dette problemet vil ikke gjelde bare for stiftelser, men også frivillige organisasjoner generelt. Også for organisasjoner som er organisert som medlemsorganisasjoner vil det i praksis ikke være noen kontrollerende eiermakt, selv om det i prinsippet er medlemmene som har den makten.

En av flere skandaler

Skandalen i stiftelsen Født Fri er langt fra den eneste der ledelsen i en stiftelse eller organisasjon anklages for å forsyne seg av midlene.

En annen aktuell sak er hvordan tidligere fredsmegler Terje Rød Larsen er anklaget for å ha brukt midler som er bevilget til tankesmien han leder – International Peace Institute.

Det er Dagens Næringsliv som gjennom en rekke artikler det siste året har avdekket forhold ved pengebruken der. Dette granskes nå av Riksrevisjonen.

Også i en stor organisasjon som FN kan kontrollen med pengebruk være svak. Som kjent måtte tidligere SV-leder Erik Solheim gå av som sjef for FNs miljøprogram (UNEP) i 2018 for å ha brukt store midler på reiser av til dels privat karakter.

Her kan du lese flere innlegg av Kjell-Magne Rystad.

Også i mer private stiftelser har det vært store skandaler med misbruk av midler.

Stiftelsen Lise og Arnfinn Hejes Fond gikk konkurs i 2016. Stiftelsen, som opprinnelig hadde en kapital på flere hundre millioner kroner, gikk over ende etter uansvarlige investeringer og påståtte uregelmessigheter.

Også denne skandalen ble avdekket gjennom en rekke oppslag i Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

Revisor må ha sovet i timen

Stiftelser skal avlegge regnskap som skal revideres av en revisor. Når skandaler avdekkes er det likevel sjelden at det er revisor som avdekker dem.

Så også med den ferske skandalen i stiftelsen Født Fri.

Revisor har ikke avdekket noen av de forholdene som har kommet frem. Tvert imot har statsautorisert revisor Frode Ludviksen i revisjonsselskapet BDO avgitt en helt ren revisjonsberetning for regnskapsåret 2019.

Etter revisors mening skal visst regnskapet i Født Fri være i sin skjønneste orden.

I tillegg til pengebruk av privat karakter, i strid med stiftelsens formål, har revisoren heller ikke avdekket at stiftelsens regnskapsfører er nærstående part - og følgelig kan ha interesse av å dekke over kritikkverdige forhold.

Nettavisen Pluss: Fullblods premium-elbil med 4x4, lang rekkevidde og heftig ytelse. Men prisen er det virkelige trumfkortet

Har Stiftelsestilsynet gjort jobben sin?

Revisjon er tydeligvis ikke nok. For å bedre kontrollen med stiftelser har Norge siden 2005 hatt et offentlig stiftelsestilsyn. På Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside heter det:

«Stiftelsestilsynet ble opprettet 1. januar 2005 og overtok ansvaret som Fylkesmannen tidligere hadde for stiftelser. Stiftelsestilsynet har etter stiftelsesloven ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge.»

Heller ikke Lotteri- og stiftelsestilsynet ser ut til å ha avdekket noe kritikkverdig rundt stiftelsen Født Fri. Tvert imot så var det varsling som fikk Imdi til å sette i gang granskningen som nå har avdekket de kritikkverdige forholdene.

Har Stiftelsestilsynet gjort jobben sin godt nok?

Kontrollen må bli bedre

De mange skandalene viser at kontrollen med offentlige midler som går til frivillighet, enten frivilligheten er organisert i stiftelser eller på annen måte, ikke er god nok.

Gunnar Stavrum: Flytting av flyplassen i Bodø vil koste samfunnet 5 millioner kroner per meter

På papiret ser kontrollregimet bra ut. Stiftelser skal ha et styre med ansvar for å føre kontroll med administrasjonen. Regnskaper skal revideres og godkjennes av en uavhengig revisor.

I tillegg fører Lotteri- og stiftelsestilsynet kontroll med stiftelser. Har stiftelsestilsynet god nok kontroll? Det ser ikke slik ut.

Vi ser altså at det svikter i flere ledd. De som skal utføre kontrolloppgavene ser ikke ut til å gjøre jobben sin godt nok de heller.

Det er bekymringsfullt.

Kommentarer til denne saken