Et nesten ti år langt forskningsprosjekt gjort i forbindelse med etableringen av Rákkocearru vindpark i Berlevåg, med 15 turbiner, kan tyde på at reinen ikke liker vindmøller.

– Vi finner større endringer i dyrenes arealbruk etter etablering av vindkraft enn man har funnet i forskningen før, både i Norge og Sverige, sier Sindre Eftestøl, forsker ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo til Klassekampen.

Les også: Ja til mer vindkraft

Han er en av Norges ledende reinsdyrforskere og har sammen med kolleger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet fulgt reinen i reinbeitedistrikt 7, hvor Rákkocearru ligger, siden 2011.

Forskningen er gjort ved å putte GPS-halsbånd på 30 simler. Resultatene viser at reinen bruker området innenfor en ti kilometers radius av vindmøllene betydelig mindre enn før. I kalveperioden får simlene i stor grad kalver i områder der turbinene ikke er synlige. Trekkmønstrene til reinen er også endret. Reinen trekker fortere sørover, bort fra vinterbeitet i nærheten av vindturbinene.

Les også: Sylvi Listhaug om vindkraft-klokke: – Som å gi fingeren til den nyanserte debatten