Av Ronja Vinneng, skribent, småbarnsmor og barne- og ungdomsarbeider

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Takk. Tusen takk for alt dere gjør. Takk for alle fine tilbakemeldinger. Takk for oppmuntrende ord. Takk for at dere lytter til oss. Takk for at dere tilrettelegger oppgavene. Vi setter stor pris på alt.

Les også: Dette er vår viktigste verdiskaping

Fortjent hyllest

En hyllest til læreren er på sin plass. Vi har fått utrolig god oppfølging hele veien. Bedre enn jeg hadde forventet. Men vil dette vedvare? Kan vi klare å opprettholde denne gode flyten? Hva hvis læreren blir overarbeidet, utbrent og sykmeldt?

Rekk opp hånda alle som vil jobbe gratis overtid! Mange lærere har ikke fått utbetalt noe for alle ekstratimene i vår. Vil det bli etterbetalt?

Læreren gjennomfører sin vanlige jobb i klasserommet, i tillegg til å lage digitale undervisningsopplegg til elever som er hjemme. Datteren min har nå hatt to lærere som har arbeidet på denne måten.

Et nytt, annerledes skoleår

Vi er så vidt i gang med september. Skoleåret har akkurat startet. Det er allerede høyt fravær, mangel på pauser og arbeidspress på lærerne. Hvor lenge kan man jobbe på denne måten?

Les også: Skolestenging kostet 6,7 milliarder kroner i måneden - vil neppe skje igjen

Lærere og andre skoleansatte skal holdes hjemme hvis de har symptomer. I tillegg er ansatte hjemme i karantene. Skolene har færre ansatte til å undervise, samtidig som det forventes at man skal ha fjernundervisning.

Kunnskapsministeren sier at skole-eier er ansvarlig for at alle skal få kvalitetssikret utdanning, både på skolen og hjemme. Men får kommunene automatisk råd til flere lærere, hvis Guri Melby mener at det er deres ansvar?

Imponert og takknemlig

Jeg er imponert og takknemlig over innsatsen til lærerne. Mange elever er nå borte fra skolen på grunn av forkjølelsessymptomer. Dette er i tråd med smittevernreglene.

Les også: Du har ikke uinnskrenket makt over barnet ditt

Men hva kan vi som foreldre kreve av læreren når barna holdes hjemme? Alle elevene som er i karantene, må de klare seg selv? Hva kan læreren kreve, som pålegges mer arbeid, når hen følger opp hjemmeundervisning? Er lønnen som fortjent? Blir læreren pålagt dobbeltarbeid uten kompensasjon?

Skolene har dessverre sett lite til ekstra ressurser. Det er på høy tid nå. Det er også nødvendig med økt bemanning, for at elevene på skolen og hjemme, skal få et tilfredsstillende tilbud. Det hadde kanskje vært en idé å ansette egne lærere for fjernundervisning?

- Ekstra tiltak. Nå

En ansatt som kan samarbeide med kontaktlærer og gjøre hverdagen enklere. Guri Melby uttalte at de vil vurdere om det er behov for å sette inn noen ekstra tiltak i skolen.

Jeg mener at det absolutt er behov for ekstra tiltak. Nå.