Innvandringen til Norge var rekordhøy i fjor. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt kom det 56.600 personer med ikke-nordisk statsborgerskap, og det er arbeidsinnvandrerne som utgjør den store mengden. 45 prosent - 25.528 personer - kom på grunn av arbeid. Selv om det er litt færre enn året før, er arbeidsinnvandringen fortsatt en av de høyeste noensinne, ifølge SSB.

To tredeler av arbeidsinnvandrerne i 2012 kom fra de nye EU-landene og av disse igjen kom nesten halvparten fra Polen.

Rekordhøy familieinnvandring
Familieinnvandrere var også en stor gruppe i 2012. De utgjorde 32 prosent av de ikke-nordiske innvandrerne dette året. Det er en økning i forhold til 2011. I alt 18.100 personer registrerte seg som familieinnvandrere i 2012, og halvparten av disse hadde statsborgerskap fra Afrika, Asia, Sør- og Mellom- Amerika, Europa utenom EU/EØS og Oseania utenom Australia og New Zealand. En av tre hadde statsborgerskap fra de nye EU-landene, skriver SSB. Familieinnvandringen er rekordhøy.

Flere flyktninger
Sammenlignet med 2011 kom det også flere flyktninger til Norge. 7094 personer er registrert som innvandrere med fluktbakgrunn i oversikten, en økning på 1900 i forhold til 2011. Den største gruppen var innvandrere fra Somalia og Eritrea.

1340 filippinere
Videre kom det 5400 ikke-nordiske innvandrere til Norge gjennom kulturutveksling eller for å studere i fjor. Dette er en liten nedgang sammenlignet med 2011. Den største gruppen var filippinere med 1340 personer. SSB presiserer at au-pair-tillatelse også blir regnet som en type utdanningstillatelse.

Flertallet fortsatt bosatt
I perioden 1990 til 2012 har det kommet 581.500 ikke-nordiske innvandrere til Norge. Av disse var 76 prosent fortsatt bosatt i Norge i januar 2013.

Det har vært knyttet stor interesse til hvordan bosettingsmønstret til de nye arbeidsinnvandrerne vil bli, skriver SSB i sin pressemelding og oppgir at blant dem som kom for å arbeide i 2005, er fortsatt 65 prosent registrert bosatt. Blant dem som innvandret i 2010 og 2011, stiger andelen til henholdsvis 92 og 98 prosent.