Dette utgjør 2,8 prosent av den yrkesaktive befolkningen. Dersom vi sammenligner med tallene fra måneden før, er det hele 108 færre ledige nå. Går vi et helt år tilbake, er nedgangen på hele 279 personer, skriver Finnmarken.

- Vi må langt tilbake i tid for å finne at ledigheten i fylket har vært så lav, sier avdelingsdirektør Eva-Lill J. Margit.

Finnmark kan for øvrig vise til den største nedgangen i ledighetstallene av samtlige fylker i mai.

Vi merker oss også at det er kommunene Alta, Båtsfjord, Hammerfest og Vadsø som har hatt den største nedgangen.

Sommersesong
Det er flere grunner til de hyggelige tallene. Men den største årsaken er at vi nå går inn i sommersesongen. Noe som fører til at det spirer og gror også i næringslivet. Det svært gode fisket og ringvirkningene av dette, har også influert svært positivt. Likevel varsler Nav om en forventet økning i ledighetstallene framover. Dette har sammenheng med at noen fiskeindustribedrifter har varslet om forestående permitteringer.

Også innenfor andre bransjer varsles det om høy sysselsetting. Dette gjelder både anleggsbransjen og innenfor turistnæringen. Renovering av bygninger og annen byggeaktivitet skaper også høy sysselsetting

Samtidig er det mange ledige jobber i fylket. Dette gjelder både stillinger som krever spesiell kompetanse og jobber uten de samme kompetansekravene.

Nedgang
Samtidig viser oversikten at tallet på sommerjobber nå går ned. Noe som tyder på at arbeidsgiverne har fått besatt ledige sommervikariater.

Men ikke alt er rosenrødt. for i mai måned økte langtidsledigheten med 30 personer. Tallet på langtidsledige utgjør nå 28 prosent av de totale ledighetstallene.

Ungdomsledigheten holder seg på stabilt lavt nivå ettersom det for tiden er 46 ledige under 19 år. Nav har fokus på ungdom og dette har gitt resultater, framkommer det i pressemeldingen.

Slik er tallene for kommunene i Øst-Finnmark:

Vardø: 51 (5,9%)

Vadsø: 80 (2,5)

Lebesby: 20 (3,2)

Gamvik: 13 (2,7)

Berlevåg: 17 (3,3)

Tana: 50 (3,4)

Nesseby: 8 (1,8)

Båtsfjord: 40 (3,7)

Sør-Varanger: 67 (1,3)

Les flere saker hos Finnmarken her.