I 2011 ble 97 menn som har sex med menn smittet med hiv, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Det er en kraftig økning fra rekordåret 2010, da 85 menn ble smittet. Norske helsemyndigheter er bekymret for utviklingen.

- Hivepidemien er et betydelig folkehelseproblem og menn som har sex med menn er den gruppen som har høyest forekomst av hiv i Norge. Det er ingen tvil om at det er behov for å styrke det hiv-forebyggende arbeidet, skriver Øivind Nilsen ved avdeling for infeksjonsovervåking i en rapport.

50 av de 97 nye smittetilfellene ble oppdaget i Oslo, men de siste årene har trenden vært at stadig flere også blir smittet andre steder i landet, spesielt i større byer som Bergen, Stavanger og Trondheim.

Totalt ble 269 personer smittet med hiv i 2011. 155 av disse er i smittekategorien «heteroseksuell», hvorav 46 ble smittet mens bosatt i Norge og 109 ble smittet før ankomst Norge.

Se hele smittetabellen under:

Dårlig kondombruk
Norske resultater i en stor ny internettbasert europeisk studie (EMIS) viser at omfanget av ubeskyttet sex blant menn som har sex med menn (MSM) er betydelig.

Resultatene viser at 30 % ikke brukte kondom ved siste samleie med en tilfeldig partner. Denne andelen var høyere blant hivpositive deltakere.

- Det er viktig å forstå at det bare er ved å beskytte seg når man har sex, at man kan lykkes i å unngå smitte med seksuelt overførbare sykdommer og hiv. Nesten 70 % av mennene i undersøkelsen oppga at de ikke kommuniserte om hivstatus med sin siste tilfeldige sexpartner. Ettersom mange hverken kjenner til eller er åpne om at de er smittet med hiv eller andre seksuelt overførbare infeksjoner, er det derfor en usikker strategi å velge å ikke bruke kondom basert på en vurdering om partner er smittet eller ikke, sier forfatterne av rapporten.

Flere smittet av syfilis og gonoré
Tall fra Folkehelseinstituttet viser også at antallet tilfeller av syfilis og gonoré i gruppen har økt kraftig de siste årene, noe som understreker omfanget av usikker sex.