Hele 12,4 prosent av kvinnene i Norge i alderen 18 til 67 år, er nå uføretrygdet. Til sammenligning får 8,4 prosent av menn i Norge uføretrygd.

I alt fikk 355.000 personer her i landet uføretrygd ved utgangen av mars. Det er en økning på 3.000 personer siden årsskiftet, og andelen uføretrygdede blant folk i yrkesaktiv alder er nå 10,4 prosent.

Nav sier kvinneandelen er historisk høy.

– Prosentandelen av befolkningen som får uføretrygd, er nå på nivå med toppårene 2003 og 2004. Det er særlig mange kvinner i alderen 55–64 år som får uføretrygd, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Flest fikk uføretrygd i Agder (13,9 prosent), Nordland (13,7 prosent) og Innlandet (13,6 prosent). Færrest får uføretrygd i Oslo, der andelen er 6 prosent.