Tallet har økt med hele 94 personer siden bunnoteringen på 88 unge gjengangere i 2015, ifølge den årlige Salto-rapporten som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo.

En gjenganger er definert som en person under 18 år som er registrert med fire eller flere straffbare forhold i løpet av et kalenderår, skriver Aftenposten.

Les også: Sylvi Listhaug legger frem integreringsrapport

Ifølge rapporten sto de 182 gjengangerne bak nesten halvparten av kriminaliteten blant unge under 18 år i Oslo i fjor. Samtidig viser tallene at det totale antallet unge lovbrytere har minsket fra 1.483 til 1.337 på ett år. 1.010 av tilfellene i 2018 gjelder gutter, mens de resterende 327 er jenter.

Det kommer også fram at volden blant unge nesten har doblet siden 2011. Det samme gjelder vold mot offentlige tjenestemenn hvor det i 2011 var registrert 60 tilfeller, mot 112 i 2018.

Les også: Bøhler tror bosettingspause i Oslo ikke vil hjelpe nok

Brorparten av tilfellene hvor det er vold mot offentlig tjenestemann, skjer i Grønland krets.

Les også: Oslo-politiet oppsummerer 2018: Utfordringer med unge lovbrytere