Gå til sidens hovedinnhold

Rekorduke for tankmarkedet

Den siste uken var rekordartet for VLCC-markedet. Aldri før har ratene passert 100.00 dollar pr. dag så tidlig i vintersesongen og trenden fremover er sterk

Ifølge skipsmeglerhuset P.F. Bassøe er sist uke en uke for rekordbøkene. Et rush av befraktere var i markedet for å sikre seg tonnasje ved inngang til vintersesongen, og resultatet ble en kraftig oppgang i VLCC-ratene, som passerte 100.000 dollar dagen fra den Arabiske Gulf, for første gang siden februar i år.Det ble ifølge Bassøe gjort nær 40 slutninger og fortsatt er det et høyt antall forespørsler i markedet mens listen av ledige tankere har raskt blitt meget tynn.Ifølge Bassøe har ratene aldri tidligere vært over 100.000 dollar pr. dag på denne tiden av året. Vintersesongen har fortsatt ikke kommet helt i gang.VLCC'er med laster fra Gulfen til Fjerne Østen får nå worldscale 160, opp 50 punkter, noe som gir rater på 106.500 dollar pr. dag på timecharterbasis. Vestover fra Gulfen ligger raten på ws 105, som gir 98.200 dollar pr. dag.VLCC-ratene i Vest-Afrika tok også av den siste uken på grunn av de store fallene i amerikanske lagre. Ratene steg 27,5 punkter til ws 155, som gir 102.400 dollar pr. dag på en rundreise til USA.Ifølge Bassøe er det nå kun 11 supertankere som er ventet ledige i Gulfen de neste 30 dagene.Det knallsterke utviklingen for VLCC'ene har også smittet over på de halvparten så store suezmax'ene. Etter noen uker med labre rater skjøt det fart på slutten av forrige uke, spesielt vest av Suez-kanalen. Fra Vest-Afrika til USA sluttes det nå på ws 180, opp neste 40 punkter, som gir rater på over 57.000 dollar dagen.I det Indre Middelhav har ratene steget knappe 60 punkter til ws 190 idet det igjen er snakk om køer inn og ut av Svartehavet. Dagraten ligger nå på over 78.000 dollar dagen.Fakta:

Frontline/Ship Finance eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget