Gå til sidens hovedinnhold

Rekrutteringsfilm når rekordhøyder

For ett år siden ble filmen «Jobb på sykehjem - noe for deg?» spilt inn på Langerud sykehjem. Nå har over 15.000 personer sett den på YouTube.

LANGERUD: Sykehjemsetaten står bak prosjektet, og direktør Bente Riis sier målet med filmen er å vise ungdom at det å jobbe på sykehjem er meningsfullt, utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter.– Det er en informativ og god film som appellerer til hjerte og hjerne, sier hun.

SE FILMEN HER

Lærlinger og studenter

Det er institusjonssjef Bente Solberg Sæve ved Langerud sykehjem enig i.

– Filmen, blant annet myntet på 10.klassingene, viser hva det vil si å jobbe i et helse- og omsorgsyrke, sier hun.

Sæve er stolt over at hennes arbeidssted ble valgt til innspillingssted i konkurranse med andre sykehjem.

– Det betyr nok mye at vi har en riktig sammensetting av «skuespillere», og atmosfære. Våre ansatte har høy fagutdanning, vi er godkjent lærebedrift med flere lærlinger, og har til enhver tid 150 studenter innen sykepleie, ergoterapi, fysioterapi og vernepleie hos oss, sier hun.

Ydmykhet

15 ansatte var med i filmen, blant dem avdelingssykepleier Vibeke Harr.

– Dagens 18-åringer får i filmen se at vi har en meningsfull jobb med store utviklingsmuligheter, valgmuligheter og tverrfaglig jobbing. De får se hvordan vi kommer inn i pasientenes liv, får være med dem når det går mot livets slutt, og hvor mye ydmykhet og respekt betyr i jobben, sier hun, og legger til:

– Filmen får frem at innen helse- og omsorgssektoren er det mye mer enn kos, vaffelspising og vask og stell.

Håper filmen rekrutterer

Det er en stor utfordring å rekruttere nok ansatte til helse- og sosialsektoren fremover. Det skal denne filmen bidra til.

– Å være sykepleier er en krevende jobb. Man må gå inn med hele seg, vite hva man gjør. Men først og fremst er det en meningsfylt jobb. Jeg håper mange av dagens 10. klassinger skjønner det og søker seg til yrket etter å ha sett filmen, sier Vibeke Harr.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag