Gå til sidens hovedinnhold

Rektor i hardt vær

Da førsteklassingene startet på Nordtvet skole i høst, forventet de nok ikke å måtte bytte klasse to ganger før året var omme. Den første klasseinndelingen resulterte i en ren minoritetsklasse.

Nordtvet: Ved skolestart i august ble førsteklasseelevene delt inn i tre klasser. Den ene klassen besto kun av minoritetsbarn. Feilen ble oppdaget, og skolen satte i gang arbeidet med en nye klasseinndeling.
Vi hadde et uhell med denne inndelingen. Den var ikke tilsiktet på noen måte, sier rektor på Nordtvet skole Marit Mathiesen.
Mathiesen forklarer at grunnen til at inndelingen ble slik var at skolen tillot at foreldrene kom med egne ønsker.
Det kom masse ønsker fra foreldrene om hvordan gruppene skulle settes sammen. Det resulterte i denne skjeve klasseinndelingen. Derfor reagerte vi og jevnet den ut igjen.

Dårlig informasjon

I november innførte skolen en ny klasseinndeling. Skolen organiserte de yngste skoletrinnene etter planene om "fleksibel skolestart". For å ta i mot fleksible skolestartere, må organiseringen på de laveste trinnene være annerledes enn tidligere. Gruppene skal bestå av flere trinn, det som kalles aldersblanding.
Dette dreier seg om en ny måte å drive skolen på. Alle skoler i Oslo kommer til å innføre denne ordningen innen 2008. Vi lager seks nye grupper av barn i første- og andretrinn, sier Mathiesen.
Så snart den nye ordningen kom på plass, reagerte foreldrene. Skolen mottok en god del henvendelser fra foreldre som følte seg overkjørt. Klagene gikk ut på at skolen ikke tok hensyn til deres ønsker. De mente at skolen kun var opptatt av å rette egne feil.
De fleste foreldrene var sinte da de fikk vite om den nye inndelingen. Ungene kom til skolen på mandag og ble sendt i en helt ny klasse. Det virker som om skolen ikke tok hensyn til verken geografisk fordeling eller hvem som er venner. Det eneste hensynet de tok var å jevne den skjeve etniske fordelingen, sier en av foreldrene som ønsker å være anonym.
En del av foreldrene fikk aldri melding om at deres barn skulle bytte klasse.
Vi har sendt informasjon om at vi regner med at gruppene skal være klare fra mandag 14.november. I brevene redegjør vi for bakgrunn for både arbeidet med delingen og det politiske vedtaket om innføring av fleksibel skolestart. Jeg innser nå at vi ikke har nådd alle med informasjon, og jeg er lei meg for det, sier rektor Mathiesen.

Kompromiss

Noen av foreldrene som var mest kritiske til den nye klasseinndelingen ble innkalt til møte med rektoren, FAU-lederen og områdedirektør mandag 21. november. Møtet endte med en kompromissløsning.
Vi ble enige om at skolen skal sende et nytt brev til foreldre som FAU-leder skal godkjenne først. Barna skal også få lov til å velge en venn som de skal ha med seg i klassen, sier en av foreldrene som deltok på møtet, Lene Wahl.
Foreldrene følte seg overkjørt av skolen på klasseinndelingen, men nå tror de at leksene er lært.
Jeg håper det kommer noe godt ut av dette, sier Wahl.
Marit Mathiesen er også lettet over at kompromisset er nådd.
Vi var meget uheldige med klasseinndelingen, men nå virker det som vi har endelig kommet i mål.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant