Dette går fram av den norske rapporten til PISA-undersøkelsen. Her svarer rektorene til to av tre norske elever at undervisningen hemmes fordi det er et krav at den skal tilpasses den enkelte elev og dennes forutsetninger, skriver Aftenposten.

Universitetslektor Bård Knutsen ved NTNU har forsket på nivådeling i norsk skole:

- Dette underbygges av andre studier. Jo større variasjon i elevenes forutsetninger, motivasjon og forkunnskaper i en klasse, jo mer krevende blir det å treffe alle elevene, sier han til avisen.

Knutsen mener dette også henger sammen med rektorenes uttalelser om at lærerne har for lave forventninger til elevene og at de derfor ikke blir oppfordret til å yte maksimalt.

Knutsen advarer imidlertid mot å trekke den slutning at rektorenes mening reflekterer den faktiske situasjonen. (©NTB)