I stillingsannonsen står det at stillingen krever sikkerhetsklarering og søkere må derfor være etnisk norske.

Carl Fredrik Riise, rådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, sier til Nettavisen at annonsen slik den står vil være i strid med diskrimineringsloven om etnisitet.

- Slik ombudet ser det, er det ingen grunn til å ha et slikt krav da dette ikke er et kriterium for å få sikkerhetsklarering. Hadde det vært slik at det ble stilt krav til norsk eller nordisk statsborgerskap, kunne saken stilt seg annerledes, sier han.

Ifølge Riise må ISS Renhold endre annonsen for at saken ikke skal gå videre. (©NTB)