Gå til sidens hovedinnhold

Rent Høyreflertall i Vestre Aker

Høyre fikk 8 av 15 representanter i Vestre Aker bydelsutvalg. I Ullern fikk Høyre 7 av de 15 representantene.

Oslo vest: Opptellingen etter bydelsvalget er ferdig og Elin Horn Galtung kan på nytt forberede seg på å lede et rent Høyreflertall i Vestre Aker bydelsutvalg i neste fireårsperiode. I 2003 var Vestre Aker prøvebydel med direkte valg til bydelsutvalget. Dermed reflekterte sammensetningen i utvalget valgresultatet. Det er verdt å merke seg at Vestre Aker har fått en kjendisadvokat inn i bydelsutvalget. John Christian Elden blir å finne på Høyrebenken. Bydelsutvalget blir også noe forynget gjennom Høyrerepresentantene Lars Madsen (født 1987) og Sven Marius Gjeruldsen (født 1982). Likevel er gjennomsnittsalderen for representantene 50 år i bydelsutvalget.
I bydel Ullern ble bydelsutvalget satt sammen etter en kabal som ble gjort i rådhuset ved forrige kommunevalg. Med direkte valg endret sammensetningen seg vesentlig. I begge bydeler ble Ap det nest største partiet. Ved forrige valg var FrP nest størst i de to bydelene.

Mandatfordeling

For å ta Vestre Aker først. Arbeiderpartiet beholdt sine to kandidater. Det samme gjorde Fremskrittspartiet. I likhet med byen for øvrig gikk SV kraftig tilbake og mistet et mandat og står igjen med en representant. Venstre tok dette mandatet og får to representanter i bydelsutvalget i neste periode.
I Ullern bydel får som nevnt Høyre 7 mandater. Det er en fremgang på to mandater. Arbeiderpartiet blir nest største parti med 3 mandater, ett mindre enn i forrige periode. Fremskrittspartiet beholder sine to mandater, mens SV blir redusert fra 3 til ett mandat. Venstre går også frem i Ullern med to representanter i stedet for en. En viss foryngelse ser vi også i Ullern med Høyres Mikkel Strømstad (født 1984) og Arbeiderpartiets Dag Harlem Stenersen (født 1977). Representantenes gjennomsnittsalder på 54 år er høyere enn i Vestre Aker.

Venstre mest frem

Vestre Aker hadde store svingninger i stemmegivningen i forhold til bydelsvalget i 2003. Blant partiene som ble valgt inn i bydelsutvalget går Venstre mest frem med 5,7 prosent til 14,3 prosent. Deretter følger Ap med en økning på 3,6 prosent til 14,4 prosent av stemmene. Både SV og Høyre hadde en markant tilbakegang på henholdsvis 5,8 og 4,2 prosent. Sv har nå 6,2 prosent og ble nesten halvert, mens Høyre har 46,5 prosent av stemmene. FrP har 13 prosent, det samme som sist.
I Ullern må vi sammenlikne med stemmegivningen til kommunevalget i 2003, da bydelen ikke var prøvebydel for bydelsvalg. Også i Ullern går Venstre mest frem med en økning på hele 7,9 prosent til 13,2. Ap går frem med 3,5 prosent til 17,5. Sv går mest tilbake med 5,2 prosent og har nå 7,3 prosent av stemmene. Høyre går tilbake henholdsvis 2,2 og 2,6 prosent, hvor Høyre i dag har 43,7 prosent og FrP 14 prosent av stemmene.

Skiller ikke mye

I kommunevalget og bydelsvalget fikk Høyre flest stemmer i samtlige valgkretser i Vestre Aker og Ullern. Det eneste stedet hvor Høyre fikk kamp var i valgkretsen Hovseter skole. Her var Arbeiderpartiet nesten jevnstore med Høyre. Venstre gjorde et godt valg og var nest største parti i fire av ni valgkretser. Fremskrittspartiet gjorde det godt oppover i åsen, hvor de ble nest største parti i kretsene Grindbakken skole og Midtstuen skole. Ap ble nest største parti i tre kretser.
I Ullern var Ap nest største parti i fire valgkretser, mens Venstre og Frp ble nest størst i hver sin valgkrets.
Det ser ikke ut til at velgerne skiller mye mellom partipreferansene når de går til valg av bystyre og bydelsutvalg. Stemmegivningen gir svært små forskjeller mellom partiene i de to valgene. Den største forskjellen går på FrP og Venstre i Vestre Aker, hvor FrP får 14,35 prosent ved kommunevalget og 13,01 ved bydelsvalget. Venstre får 12,68 prosent ved kommunevalget og øker til 14,35 prosent ved bydelsvalget. I Ullern bydel er SV mer populær i bydelen enn i rådhuset. SV får 7,32 prosent i bydelsvalget, men bare 5,66 prosent i kommunevalget. FrP får 13,99 prosent ved bydelsvalget og 15,07 prosent ved kommunevalget.
Når det gjelder velgeroppslutningen ved bydelsutvalgene er den så å si identisk med velgeroppslutningen til kommunevalget. I Vestre Aker er oppslutningen 68,31 prosent, som er 0,2 prosent lavere enn ved kommunevalget. Velgeroppslutningen i Ullern bydel er på 66,99 prosent, som er 1,46 prosent lavere enn ved kommunevalget.

Reklame

Manchester City slår lillebror Manchester United søndag